Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

2.000 de arbori vor fi tăiaţi de pe marginea drumurilor judeţene

• asta au aprobat consilierii judeţeni în cadrul celei mai recente şedinţe ordinare, fără nicio dezbatere • este vorba despre un proiect de trecere din domeniul public în domeniul privat al judeţului a plantaţiei rutiere de pe mai multe Drumuri Judeţene (1.342 de arbori) pentru a fi ulterior scoasă la licitaţie publică, cu strigare, dar şi un alt punct privind scoaterea la licitaţie pentru valorificare a încă 567 arbori situaţi pe aliniamentul DJ202A • potrivit rapoartelor proiectelor de hotărâri este vorba de copaci care şi-au depăşit durata de viaţă şi care reprezintă “un pericol pentru circulaţia rutieră”

 

Aproape 2000 de arbori vor fi tăiaţi de pe marginea drumurilor judeţene şi valorificaţi. Este decizia luată de consilierii judeţeni în cadrul celei mai recente şedinţe ordinare, fără niciun fel de dezbatere în plen. Mai exact, discutăm despre două proiecte de hotărâri care au fost introduse suplimentar pe ordinea de zi, astfel că nu au fost analizate înainte în Comisiile de specialitate. Pe scurt, primul proiect a vizat trecerea din domeniul public în domenul privat al judeţului a unei părţi consistente a plantaţiei rutiere de pe aliniamentul mai multor drumuri judeţene (1.342 de arbori cu un volum brut de masă lemnoasă de 3.820 mc), pentru a fi scoasă ulterior la licitaţie publică, cu strigare, cu preselecţie, iar al doilea s-a referit la scoaterea deja la licitaţie a încă 567 arbori situaţi pe aliniamentul DJ202A. În prima situaţie discutăm despre arbori din speciile plop alb, plop euro american, nuc, salcâm, corcoduş, glădiţă şi dud, iar în a doua despre plop euro american. Trebuie precizat că în ambele cazuri, tăierea arborilor se face cu acceptul Ocolului Silvic. De asemenea, nu trebuie omis faptul că autorităţile au explicat că toţi aceşti copaci şi-au depăşit durata de viaţă şi că reprezintă un pericol pentru trafic.

 

Câţi bani speră să obţină CJ Brăila din cei 1.300 de arbori

Potrivit proiectului de hotărâre, este vorba despre 55 de arbori pe DJ221B, cu o valoare de inventar de 5.940 lei; 567 arbori de pe DJ212A cu o valoare de invetar de 54.864 lei; 294 arbori de pe DJ255A, cu o valoare de inventar de 31.752 lei; 191 arbori de pe DJ211, cu o valoare de inventar de 20.628 lei; 35 arbori de pe DJ211B, cu o valoare de inventar de 3.780 lei; şi 200 arbori de pe DJ221, cu o valoare de inventar de 21.600 lei. Deci, 1.342 de copaci cu o valoare totală de inventar de 138.564 lei.

Trebuie precizat că, tot cu această ocazie, consilierii judeţeni au aprobat şi caietul de sarcini, dar şi contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase. Astfel, preţul de pornire a licitaţiei a fost stabilit în mod diferit pentru 4 loturi distincte, astfel: Lotul 1 (care cuprinde 622 de arbori în zona Brăila- Vădeni, Brăila-Măraşu, cu termen de execuţie 120 de zile de la semnarea contractului) - 124 lei/mc, Lotul 2 (294 arbori la limita judeţului Galaţi - Cotu Mihalea - Cotu Lung - Muchea - Romanu – Scorţaru Vechi -Traian - Silistraru - Unirea - Gropeni, în 75 zile) - 72 lei/mc, Lotul 3 (226 de copaci în zonele Oprişeneşti - Bordei Verde, Bordei Verde - Viziru, Victoria -Mihai Bravu, în 90 zile) - 66 lei/mc şi Lotul 4 (Şuţeşti - Ianca - în 120 zile lucrătoare) - 131 lei/mc.

“Având în vedere că arborii au depăşit vârsta maximă a duratei normale de vegetaţie, propunem, în vederea valorificării, trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al judeţului Brăila, în conformitate cu prevederile art. 2, 3 şi 4 ale OGR nr 112/31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale în scopul tăierii şi valorificării prin vânzare a masei lemnoase pe picior”, se arată în cadrul proiectului.

 

Încă 500 de plopi scoşi la licitaţie pentru defrişare

Aşa cum am precizat, tot la cea mai recentă şedinţă ordinară a CJ Brăila, pe lista punctelor suplimentare a fost adăugat şi unul privind aprobarea valorificării prin licitaţie publică, cu strigare, cu preselecţie, a unui număr de 567 arbori situaţi pe aliniamentul DJ202A, cu un volum brut de masă lemnoasă de 1.023 mc, aparţinând domeniului privat al judeţului.

“Urmare a actului de punere în valoare nr. 477/2018 emis de către Ocolul Silvic Ianca s-au identificat un număr de 567 arbori uscaţi în proporţie semnificativă, care pun în pericol circulaţia rutieră”, a fost explicaţia ataşată proiectului.

În acest caz este vorba despre 567 de plopi euro americani, cu o valoare de inventar de 54.216 lei. Copacii sunt poziţionaţi în zona Gulianca - Ariciu - Racoviţa - Custura - Gradiştea. Termenul lucrării este de 120 zile de la data semnării contractului. Trebuie subliniat că preţul de pornire a licitaţiei, masă brută, este de 95 lei/mc, dar şi faptul că atât în acest caz, cât şi pentru cei peste 1.300 de arbori s-a aprobat că pasul de licitaţie va reprezenta 5% din preţul de pornire.

În caietele de sarcini se mai precizează în ambele proiecte că fazele de lucru vor cuprinde: curăţarea arborilor, defrişarea, smulgerea tufelor, arbuştilor şi boscheţilor, depozitarea materialelor, încărcarea în autoturisme şi evacuarea materialului lemnos din zona drumului. Dar şi că pot participa la licitaţii numai agenţii economici atestaţi pentru activitatea de exploatări forestiere, care fac dovada că dispun de mijloace materiale şi financiare necesare, precum şi de forţă de muncă specializată.

În total, discutăm despre 1.909 arbori, cu o valoare de inventar totală de 192.780 lei.

Ambele proiecte de hotărâri au fost aprobate fără niciun fel de discuţii în plenul CJ Brăila, cu 29 voturi “pentru” şi o abţinere din partea consilierului judeţean PND Simona Drăghincescu.
Categorie articol: 

Comentarii