Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* anunțul a fost făcut, astăzi, de către reprezentanții CJ Brăila * aceștia au transmis și CV-ul managerului interimar al Muzeul Brăilei ”Carol I” * Costin Emilian Croitoru are 41 de ani, nu este membru al vreunui partid politic, are doctorat în istorie, este cercetător științific gradul II,...
Citeste mai multe...
* potrivit reprezentanților constructorilor, lucrările avansează fără probleme * aceștia au precizat că turnurile de pe ambele maluri sunt gata, mai puțin o parte pe care au denumit-o ”capac” * în vară, aceștia au punctat că speră să lanseze cablurile care vor ancora construcția * vizita pe șantier...
Citeste mai multe...
* în ciuda pozi ț iei recente a consilierilor PNL, atât la municipiu cât ș i la jude ț , privind faptul c ă doresc s ă aib ă reprezentan ț i în Consiliile de Administra ț ie ș i în Adun ă rile Generale ale Ac ț ionarilor la institu ț iile subordonate CLM, respectiv CJ, Florin Cîrligea a afi ș at o...
Citeste mai multe...
* asta au decis consilierii jude ț eni, în ș edin ț a ordinar ă din luna ianuarie * consilierul PNL Alexandru Buc ă l ă u a devenit membru al CJ Br ă ila în luna decembrie 2020, preluând locul l ă sat liber de fostul lider al liberalilor br ă ileni, Alexandru D ă n ă il ă * în ș edin ț a de luna...
Citeste mai multe...
* noul pre ș edinte al Autorit ă ț ii Teritoriale de Ordine Public ă Br ă ila este PSD-istul Dorel Vîlsan * în ș edin ț a din luna noiembrie, membrii CJ Br ă ila ș i-au ales reprezentan ț ii din cadrul ATOP, iar în ș edin ț a ordinar ă din luna decembrie au votat componen ț a nominal ă * PSD-i ș...
Citeste mai multe...
Marian Căpăţână este o figură atipică în peisajul politic local. Este medicul veterinar care a câştigat ca independent două mandate de consilier judeţean şi, cel mai probabil, l-ar fi putut câştigat liniştit şi pe al treilea, dar a ales să facă pasul în interiorul unui partid. El deschide acum...
Citeste mai multe...

Pagini