Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* concret, se extinde iluminatul public în 12 zone de pe raza municipiului * asta au aprobat, recent, membrii CLM Br ă ila * ace ș tia ș i-au dat girul pentru documenta ț ie, Studiul de Fezabilitate ș i indicatorii tehnico economici în cazul unui proiect care vizeaz ă extinderea iluminatului public...
Citeste mai multe...
* pre ș edintele CJ Br ă ila, Francisk Chiriac, a vorbit recent despre necesitatea vaccin ă rii a cât mai multor br ă ileni împotriva virusului SARS-CoV-2 * acesta a intervenit la un proiect dezb ă tut pe ordinea de zi a ș edin ț ei ordinare din 28 aprilie, pentru a le transmite o rug ă minte...
Citeste mai multe...
* a ș a se prezint ă , mai nou, ș edin ț ele de CLM Br ă ila lunare, care au loc în sistem video * dac ă pân ă în decembrie 2020 votul ale ș ilor ș i numele acestora erau vizibile tuturor celor care aveau curiozitatea de a urm ă ri ș edin ț ele, din ianuarie 2021, aceste dou ă elemente au disp ă...
Citeste mai multe...
* consilierii municipali au aprobat, pe 7 ianuarie, în cadrul unei ș edin ț e extraordinare, o modificare de ultim moment la proiectul privind stabilirea impozitelor ș i taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2021 * dup ă cum a explicat primarul Marian Dragomir, ca urmare a unei Legi propuse de...
Citeste mai multe...
* consilierii municipali au dezb ă tut ș i aprobat, recent, un proiect de hot ă râre privind stabilirea centrelor unde se va putea efectua vaccinarea împotriva virusului SARS-CoV-2 la Br ă ila * este vorba despre s ă lile de sport a ș apte ș coli ș i licee * subiectul a stârnit un mic scandal în...
Citeste mai multe...
* Consiliul Local Municipal Brăila funcționează în prezent cu 26 de membri din totalul de 27 * asta după ce, vineri, în cadrul unei ședințe extraordinare, și-au depus jurământul de credință încă șase consilieri (2 PSD, 3 PNL și 1 PMP) * locul rămas vacant i-a aparținut până nu demult lui Adrian...
Citeste mai multe...

Pagini