Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

* un text sosit pe adresa redacţiei, pe care îl redăm integral la rubrica “Vocile Brăilei”, descrie, cu umor negru, situaţia cu care se confruntă locatarii zonei de când au început lucrările de reparaţii la trotuare şi carosabil Reparaţiile stradale efectuate pe raza municipiului Brăila, mai exact...
Citeste mai multe...
* consilierii municipali au aprobat, în ș edin ț a ordinar ă din luna mai, transferul în administrarea Companiei Na ț ionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a unor terenuri în suprafa ț ă de 5.881 mp * nu este primul transfer de acest gen care se realizeaz ă pentru relocarea...
Citeste mai multe...
* mai multe pl ă ci s-au desprins de pe soclu, stricând imaginea de ansamblu a întregii instala ț ii * "Am depus, deja, solicitare c ă tre Prim ă ria Municipiului cu necesarul de materiale pentru aceste lucr ă ri", ne-au precizat reprezentan ț ii CUP "Dun ă rea" Brăila, compania care se ocup ă de...
Citeste mai multe...
* anun ț ul a fost f ă cut, ieri, de c ă tre ministrul Transporturilor, C ă t ă lin Drul ă , în cadrul unei post ă ri pe re ț elele de socializare * acesta a precizat c ă ridicarea total ă a platformei de lucru se va finaliza în dou ă luni ș i jum ă tate, dar ș i c ă , în paralel, vor fi lansate...
Citeste mai multe...
* marți, 18 mai, între orele 10.00 și 13.00, Compania de Utilități Publice „Dunărea” Brăila va întrerupe furnizarea apei potabile în cele patru localități, pentru executarea unor lucrări Lucrare programată la rețeaua de alimentare cu apă a orașului Ianca și a localităților aparținătoare, cu...
Citeste mai multe...

Pagini