Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* este vorba despre o campanie na ț ional ă prin care se dore ș te alegerea celei mai frumoase ș i interesante destina ț ii turistice din România * Brăila poate fi una dintre cele ș ase destina ț ii câ ș tig ă toare dac ă vota ț i ora ș ul nostru pe site-ul www.destinatiaanului.ro * votul este...
Citeste mai multe...
* municipalitatea a aprobat, recent, organizarea unei noi licita ț ii pentru constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în cazul terenul ui fostei unit ă ț i militare de la ”Caporal Mu ș at” * decizia vine dup ă ce SC Tagicost Trans SRL, firma care câ ș tigase în urm ă cu pu ț in timp...
Citeste mai multe...
* a ș a se prezint ă , mai nou, ș edin ț ele de CLM Br ă ila lunare, care au loc în sistem video * dac ă pân ă în decembrie 2020 votul ale ș ilor ș i numele acestora erau vizibile tuturor celor care aveau curiozitatea de a urm ă ri ș edin ț ele, din ianuarie 2021, aceste dou ă elemente au disp ă...
Citeste mai multe...
* cel mai proasp ă t consilier jude ț ean al grupului PSD Br ă ila, Mirela Chivu, a fost desemnat ă , recent, s ă completeze Comisia de strategii a Consiliului Jude ț ean * locul a devenit vacant dup ă ce George-Adrian Paladi a fost ales deputat Încă o schimbare la nivelul Consiliului Județean...
Citeste mai multe...
* consilierii jude ț eni au aprobat DALI-ul ș i indicatorii tehnico-economici * acesta este, îns ă , doar începutul lungului proces birocratic prin care urmeaz ă s ă fie ob ț inute fondurile europene necesare pentru investi ț ie ș i s ă se dea efectiv drumul la treab ă * abia peste vreo 3 - 4 ani s...
Citeste mai multe...
* consilierii jude ț eni au aprobat, joi, documenta ț ia tehnico-economic ă , faza DALI pentru reabilitarea Pavilionului B al Spitalului Jude ț ean de Urgen ț ă Br ă ila (Spitalul 3) * este vorba despre o investi ț ie care s-ar ridica la 90.568.175,24 lei cu TVA ș i pentru care Consiliul Jude ț ean...
Citeste mai multe...
* este vorba despre 300.000 lei, bani de care Parohia Mixt ă Româno-Elen ă ”Buna Vestire” Br ă ila avea nevoie pentru acoperirea unor cheltuieli neeligibile pe fonduri europene * proiectul de finan ț are a primit girul consilierilor jude ț eni în cadrul ultimei ș edin ț e ordinare a CJ Br ă ila de...
Citeste mai multe...
* Primăria Brăila a transmis, astăzi, un comunicat de presă privind faptul că Inspectoratul Școlar Județean nu renunță la măsura reducerii numărului de clase de la 96 la 93 în anul școlar 2021 - 2022 * potrivit edilului-șef Marian Dragomir în ședința de astăzi a ISJ Brăila instituțiile decidente...
Citeste mai multe...

Pagini