Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* compania transmite, zilnic, o list ă cu „fronturi de refacere prin asfaltare a carosabilului ș i troturarelor”, îns ă ultimul cuvânt îl are SC Euro Building SRL * contractul de execu ț ie lucr ă ri a fost încheiat de CUP ”Dun ă rea” cu Euro Building în august 2019, îns ă sta ț iile de asfalt ale...
Citeste mai multe...
* se întâmpl ă pe bulevardul Cuza, chiar în dreptul Palatului Copiilor * De ce? Din neglijen ț ă * CUP Dun ă rea mai are multe astfel de restan ț e prin ora ș dar ș i o scuz ă : pân ă acum n-au func ț ionat sta ț iile de asfalt, pentru c ă a fost frig O porțiune din trotuarul bulevardului Cuza...
Citeste mai multe...
* se întâmpl ă pe por ț iunea reabilitat ă cu doar doi în în urm ă , cu bani de la bugetul na ț ional * potrivit autorit ă ț ilor, situa ț ia actual ă ar fi cauzat ă de faptul c ă proiectul de reabilitare a prev ă zut doar carosabilul, nu ș i trotuarele După cum se știe, anul trecut au fost...
Citeste mai multe...
• un cititor al cotidianului “Obiectiv - Vocea Brăilei” ne-a semnalat, recent, o problemă legată de lucrările de asfaltări care se realizează pe strada Vlad Ţepeş, unde locuieşte • brăilenul Ion Moise s-a plâns că trotuarul va fi realizat mult mai jos decât nivelul casei sale, dar şi al altor...
Citeste mai multe...
* acestea au fost achiziționate în urmă cu mai bine de 10 ani, când strada a trecut printr-un proces de reabilitare pe bani europeni * nu au fost prevăzute în proiect, însă, și câteva dale de rezervă pentru înlocuirea celor deteriorate, iar în prezent modelul respectiv este greu de găsit pe piață,...
Citeste mai multe...
* împrejurimile celui mai vechi parc din oraş lasă de dorit Surprizele neplăcute încep chiar de la intrarea în Grădina Publică, unde trebuie să ocoleşti groapa din trotuar, iar în continuare, către benzinărie, dai de maşini staţionate chiar şi până în gardul grădinii, deja grav erodat de intemperii...
Citeste mai multe...
• o astfel de denivelare există de mult timp pe strada Ştefan cel Mare, aproape de Calea Galaţi, iar o alta se află la intersecţia străzilor Sulina şi Bolintineanu • în ciuda reclamaţiilor făcute de cetăţeni, autorităţile nu se grăbesc să ia măsuri, nici măcar atunci când deja s-au produs accidente...
Citeste mai multe...

Pagini