Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* este vorba despre semaforizarea intersec ț iei de la Calea Gala ț i cu Strada Cezar Petrescu, o propunere recent ă a consilierului municipal PNL Ionel Alexandru, care nu a fost acceptat ă * viceprimarul Alexandru Jantea, pre ș edinte al Comisiei de siguran ț ă în trafic ș i circula ț ie în...
Citeste mai multe...
Ministrul de interne Lucian Bode a anun ț at luni diminea ț ă c ă va propune modificarea legii 55/2020 privind prevenirea ș i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru a putea fi suspendat ă activitatea unui agent economic dup ă ce a avut „una, dou ă , trei sanc ț iuni”. Bode a precizat că...
Citeste mai multe...
* consilierul municipal PNL Brăila, Sorin Gălbinaş, a ridicat o problemă legată de transportul public de persoane în municipiu, precizând că traseul de autobuz nr. 13 ar trebui prelungit * acesta a afirmat că a purtat discuţii cu cetăţenii şi că există nemulţumiri legate de faptul că locuitorii...
Citeste mai multe...
* Primăria Brăila a transmis, astăzi, un comunicat de presă privind faptul că Inspectoratul Școlar Județean nu renunță la măsura reducerii numărului de clase de la 96 la 93 în anul școlar 2021 - 2022 * potrivit edilului-șef Marian Dragomir în ședința de astăzi a ISJ Brăila instituțiile decidente...
Citeste mai multe...
* este ceea ce a declarat, ieri, pre ș edintele interimar al PNL Br ă ila, C ă t ă lin Boboc, cu precizarea c ă aceast ă propunere depinde foarte mult de aprobarea unei ordonan ț e de c ă tre Guvernul Florin Cî ț u * este vorba despre inten ț ia actualului Executiv de a transforma func ț iile de...
Citeste mai multe...
* consilierii municipali ai PNL Brăila nu sunt lua ț i în seam ă de majoritatea PSD-ist ă , iar propunerile lor, chiar ș i în situa ț ii aparent banale, sunt într-un fel sau altul ignorate * s-a întâmplat ș i la cea mai recent ă ș edin ț ă ordinar ă , în momentul desemn ă rii pre ș edintelui de ș...
Citeste mai multe...
• prof. Viorel Botea, inspectorul şcolar general, a declarat că va face această propunere în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, având în vedere că numărul de cazuri Covid-19 continuă să crească • reamintim că şi în urmă cu 10 zile s-a încercat trecerea în scenariul roşu pentru două...
Citeste mai multe...
• este vorba despre un proiect iniţiat de consilierii municipali PNL Brăila, care prevede un ajutor de minimis prin scutiri de la anumite taxe şi impozite pentru agenţii economici afectaţi de pandemia de coronavirus • liberalul Petrică Popa a încercat suplimentarea ordinii de zi a şedinţei ordinare...
Citeste mai multe...

Pagini