Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* consilierii municipali au aprobat, în cadrul celei mai recente ș edin ț e ordinare, un proiect introdus suplimentar pe ordinea de zi, privind revocarea unei hot ă râri ce viza supraimpozitarea cu 500% a proprietarului unei cl ă diri istorice de pe Regal ă * este vorba despre cl ă direa de pe...
Citeste mai multe...
* este vorba despre terenul de pe strada Mihail Sebastian, unde în prezent func ț ioneaz ă o parcare a Poli ț iei, pe care municipalitatea dore ș te s ă o reabiliteze * consilierii jude ț eni liberali, în frunte cu Vasile Constantin Varga, au dorit s ă ș tie dac ă parcarea va fi una cu plat ă * pre...
Citeste mai multe...
* Prim ă ria încearc ă astfel s ă fac ă principala arter ă pietonal ă a municipiului s ă fie atractiv ă atât ziua cât ș i seara * totodat ă , vor fi organizate diverse evenimente care s ă atrag ă cât mai mul ț i vizitatori, în speran ț a revigor ă rii activit ă ț ii comerciale din zon ă Devenite...
Citeste mai multe...
Într-o parcare nouă, cu zeci de locuri, din cartierul Obor, bordurile unui scuar de separație au fost lăsate în unghi drept, incomodând manevrele șoferilor. În alte parcări din noile loturi construite în ultimii ani există o mare problemă cu apa care băltește pe lângă trotuare, din cauza pantelor...
Citeste mai multe...
* colțurile nerotunjite ale unui scuar din cadrul noii parcări date în folosință în zona blocurilor AF din cartierul Obor incomodau manevrele făcute de șoferi * sătui să își zgârie mașinile de o bordură ieșită în afară, locatarii au rezolvat singuri problema Sute de locuri noi de parcare au apărut...
Citeste mai multe...
* familia lui Sorin Costin a reabilitat ca la carte o clădire de pe strada Edmond Nicolau, iar acum reabilitează fostul Consulat Italian, un superb imobil care ajunsese o ruină şi un pericol public Cunoscut br ăilenilor drept fostul Consulat Italian, imobilul aflat la intersecţia bulevardului Cuza...
Citeste mai multe...
* prefectul Judeţului Brăila, Nicuşor Ciocan, a precizat că deşi primul centru de vaccinare de tip drive-trhu ar fi trebuit să înceapă să funcţioneze în weekendul 21-23 mai, au apărut unele probleme * potrivit acestuia, primăria Comunei Chiscani, de care ţine mall-ul, nu s-a grăbit să încheie...
Citeste mai multe...

Pagini