Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* continu ă seria investi ț iilor care vizeaz ă m ă rirea capacit ă ț ii re ț elelor de distribu ț ie, ca s ă sc ă p ă m de problema avariilor din ultima perioad ă * astfel, dup ă investi ț ia de 9 milioane lei, în urma c ă reia trei mari cartiere ale Br ă ilei au instala ț ii de distribu ț ie a...
Citeste mai multe...
• firmele care efectuează lucrările, SC TIAB SA Bucureşti şi SC EUROBUILDING SRL Brăila, au semnat un nou act adiţional cu reprezentanţii Electrica SA • termenul iniţial de finalizare a investiţiei de 9 milioane de lei fusese luna martie, decalat apoi pentru finele lunii august 2020, iar mai nou...
Citeste mai multe...
• “minunea” s-a întâmplat pe un tronson din DJ 255A, singura cale de acces în satul Cotu Lung, de pe raza comunei Siliştea • firma “Eurobuilding” a câştigat la licitaţie acest contract în valoare de 4,8 milioane lei şi avea opt luni ca termen de execuţie • lucrările au început în august, iar la...
Citeste mai multe...
• DJ 255A, pe porţiunea dintre intersecţia cu DN 23 şi satul Cotu Lung, a intrat, în sfârşit, în reparaţii, după o lungă perioadă de promisiuni neonorate de autorităţile naţionale şi judeţene • tronsonul în cauză ajunsese într-o stare absolut deplorabilă deşi, pe hârtie, face parte dintr-o rută...
Citeste mai multe...