Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Spitalul Judeţean cumpără dezinfectanţi de peste 7 milioane de lei

• este vorba despre un contract cadru, pe o perioadă de 3 ani, cu o valoare minimă de 2,65 milioane lei şi maxim 7,37 milioane lei • licitaţia electronică este programată pentru 25 mai

 

Cea mai mare unitate medicală locală, Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila pregăteşte o mega-achiziţie de dezinfectanţi, în esenţă un acord cadru care se va întinde pe o perioadă de 36 de luni. Potrivit anunţului de participare publicat în SEAP (sistemul electronic de achiziţii publice) şi în Jurnalul Oficial al UE, întreaga achiziţie este împărţită în 14 loturi, pentru tot atâtea game de produse antiseptice, fiecare lot având o estimare privind cantitatea minimă şi maximă ce urmează a fi comandată pe perioada contractuală, iar per total valoarea estimată se situează între 2.656.265,67 lei şi 7.376.132,64 lei, fără TVA. Autoritatea contractantă va încheia contracte subsecvente lunare, trimestriale, semestriale sau pe an bugetar, în funcţie de buget şi de necesitate.

Pentru firmele interesate, valoarea garanţiei de participare este de 1,9% din valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent fără TVA, aferent fiecărui lot în parte. Una dintre condiţii este dovada livrării în ultimii 3 ani de produse similare în cadrul unor contracte cu valori diferenţiate în funcţie de nivelul fiecărui lot în parte.

Autoritatea contractantă spune că va organiza o licitaţie electronică, în SEAP, având o singură rundă, cu unic criteriu de selecţie “preţul cel mai scăzut”, la etapa finală a acestei faze, sistemul informatic punând la dispoziţia autorităţii contractante clasamentul final. După licitaţie, ofertantul declarat câştigător va avea obligaţia de a transmite o nouă ofertă financiară semnată şi ştampilată.

Termenul limită pentru primirea ofertelor expiră vineri, 28 aprilie, ora 16:00, iar deschiderea ofertelor este anunţată pentru 25 mai, ora 18.00.
Categorie articol: 

Comentarii