Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* Prim ă ria Municipiului Br ă ila a publicat un anun ț în SEAP în acest sens * ofertele se depun pân ă pe 28 aprilie Primăria Municipiului Brăila vrea să investească peste 8 milioane de lei în amenajarea Orășelului Copiilor și construirea unui Skate Parc în “Monument”. Potrivit unui anunț publicat...
Citeste mai multe...
* municipalitatea a aprobat, recent, organizarea unei noi licita ț ii pentru constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în cazul terenul ui fostei unit ă ț i militare de la ”Caporal Mu ș at” * decizia vine dup ă ce SC Tagicost Trans SRL, firma care câ ș tigase în urm ă cu pu ț in timp...
Citeste mai multe...
* Prim ă ria Municipiului Br ă ila a publicat recent în SEAP o licita ț ie privind modernizarea transportului electric în zona Parc Monument-Radu Negru * de asemenea, Prim ă ria a reluat ș i licita ț ia pentru construc ț ia de noi linii de tramvai pe Calea Gala ț i, dup ă ce la primele dou ă anun ț...
Citeste mai multe...
* ceea ce ”APAN” nu a reu ș it s ă fac ă în urm ă cu câ ț iva ani, î ș i propune acum un alt investitor: SC Tagicost Trans SRL, din Br ă ila * firma a câ ș tigat, recent, licita ț ia privind dreptul de superficie, cu titlu oneros, pe o perioad ă de 49 de ani, asupra terenului din Calea C ă l ă ra ș...
Citeste mai multe...
* este ceea ce a acuzat un cititor al cotidianului ”Obiectiv - Vocea Br ă ilei” care a dorit s ă î ș i p ă streze anonimatul, îns ă a ț inut s ă atrag ă aten ț ia asupra unei afaceri pe care viceprimarul ora ș ului Ianca, Mircea Mircescu, ar dori s ă o deruleze "la limita legii" * acesta a acuzat c...
Citeste mai multe...
* este vorba despre trei loturi de teren de 342 ha , 365,56, respectiv, 353,57 ha, situate pe raza teritorial ă a comunei V ă deni, dar aflate în administrarea CJ Br ă ila * acestea vor fi scoase la licita ț ie pentru concesionarea lor pe 10 ani agricoli * consilierul PNL Alexandru Buc ă l ă u a...
Citeste mai multe...
* conform anun ț ului din SICAP, compania trebuie s ă livreze dispozitivele în maximum 15 zile de la data semn ă rii contractului La două luni și jumătate de la începerea școlii, elevii brăileni care nu au mijloacele necesare pentru participarea la orele online vor primi tabletele promise de Guvern...
Citeste mai multe...

Pagini