Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sfântul Prooroc Avacum; Sf. Mc. Miropa; Sf. Solomon, Arhiep. Efesului

Sfântul Prooroc Avacum a trăit în vechiul Israel, cu 600 de ani înainte de întruparea Domnului nostru Iisus Hristos. A fost fiul lui Asafat, din seminţia (tribul) lui Simeon. Plin de Duh Sfânt, Proorocul Avacum a proorocit despre robia Ierusalimului, despre pustiirea Templului şi despre luarea poporului Israel în robie. Proorocul Avacum a murit cu doi ani înainte de întoarcerea iudeilor din robie. Din Sinaxarul ortodox aflăm:

“Odată, el a făcut fiertură şi a dumicat pâine în vas şi a zis către cei din casă: «Eu mă duc departe şi de voi zăbovi, voi să duceţi pâine secerătorilor». Acestea zicând, a ieşit din casă şi i s-a arătat îngerul Domnului pe cale şi i-a zis: «Avacum, du prânzul pe care-l ai lui Daniil, în Babilon, în groapa cu lei!». Şi apucându-l îngerul Domnului de creştet, l-a ridicat de părul capului şi l-a dus în Babilon, chiar deasupra gropii, în sunetul duhului său, la depărtare de două mii două sute şaizeci şi cinci de stadii, şi a strigat Avacum zicând: «Daniil, Daniil, primeşte prânzul pe care ţi l-a trimis Dumnezeu!». Şi Daniil a zis: «Ţi-ai adus aminte de mine, Dumnezeule, şi n-ai lăsat pe cei ce Te iubesc pe Tine». Şi sculându-se Daniil, a mâncat. Iar îngerul Lui Dumnezeu iarăşi l-a dus pe Avacum la locul lui, în pământul iudaic”.

În Vechiul Testament (prima parte a Bibliei) întâlnim la loc de cinste cartea Proorocului Avacum, scrisă în trei capitole.

“A proorocului Tău, Doamne, Avacum, pomenire prăznuind, printr-însul Te rugăm: mântuieşte sufletele noastre!” (Troparul Sfântului Prooroc Avacum)

.
Categorie articol: 

Comentarii