Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* implicat în ac ț iuni de ajutorare a semenilor afla ț i în suferin ț ă , preotul Ionu ț Varg ă s-a prezentat, ieri, la Centrul Regional de Tranfuzie Sanguin ă din Br ă ila, pentru a dona plasm ă convalencent ă * în aceea ș i zi, 50 de preo ț i, credincio ș i ș i angaja ț i ai Protoieriei Br ă ila...
Citeste mai multe...
* Centrul Eparhial Gala ț i a g ă zduit, recent, prin videoconferin ț ă , ș edin ț a profesorilor de religie dedicat ă ocrotitorului spiritual al Br ă ilei, Sfântul Nicolae * întrunirea online a fost prezidat ă de ÎPS Casian, Arhiepiscopul Dun ă rii de Jos * dup ă consultarea profesorilor ș i...
Citeste mai multe...
* până pe 4 decembrie, parohiile Protopopiatului Brăila vor împărți ajutoare constând în produse de igienă, alimente și îmbrăcăminte pentru cei nevoiași * concomitent, Arhiepiscopia Dunării de Jos organizează concursul de eseuri " Darul tinereții creștine, imbold pastoral în pandemie pentru...
Citeste mai multe...
* toate cele 10 m ă n ă stiri din cadrul Eparhiei Dun ă rii de Jos vor avea cabinete medicale dotate cu mobilier ș i aparatur ă , precizeaz ă surse eparhiale, la ini ț iativa ÎPS P ă rinte Casian Cabinete medicale dotate complet la toate cele 10 m ă n ă stiri din cadrul Eparhiei Dun ă rii de Jos,...
Citeste mai multe...
* avaria s-a produs exact în spa ț iul verde situat în zona fostului Grup Ș colar de Prelucrarea Lemnului Brăila * "Echipele Companiei de Utilit ă ț i Publice «Dun ă rea» Brăila au intervenit la timp pentru remedierea defec ț iunilor", a precizat purt ă torul de cuvânt al companiei, Daniela Stanciu...
Citeste mai multe...
* se prefigureaz ă una dintre cele mai mari investi ț ii din ultimii ani, dup ă ce Prim ă ria Br ă ilei a accesat fonduri nerambursabile pentru ș ase proiecte de anvergur ă * este vorba de modernizarea transportului electric pe B-dul Independen ț ei, Monument - Radu Negru, Calea Gala ț i ș i Ș...
Citeste mai multe...
* săptămâna aceasta, brăilenii au contactat redacția ”Obiectiv” pentru a sesiza înteruperi ale alimentării cu curent electric în mai multe cartiere ale orașului * după câteva zile de insistențe, reprezentanții SDEE Muntenia Nord - Brăila ne-au confirmat faptul că, numai marți, 17 noiembrie, au fost...
Citeste mai multe...
Traian Ţino (stânga) şi Panait Istrati (dreapta) mâncând pepeni în curtea casei Ţino, de pe Strada Coroanei 2 (fotografie aflată la Arhivele Naţionale Brăila). • s-au scurs cinci ani de la trecerea în eternitate a avocatului Nicolae Ţino, decanul de vârstă al Baroului Brăila şi veteran de război...
Citeste mai multe...
* joi, 19 noiembrie, de la ora 8.30, se va întrerupe alimentarea cu apă potabilă pe Şoseaua Buzăului * vor fi afectaţi, de asemenea, brăilenii de pe Strada Praporgescu, precum şi firmele din perimetrul Străzilor Negoiului, Gh. Constantinescu, Simion Bărnuţiu şi Buzăului Lucrări programate la...
Citeste mai multe...

Pagini