Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel începe anul acesta luni, 4 iunie. Acest post este cunoscut în popor sub denumirea de Postul Sâmpetrului. Este rânduit de Biserică în cinstea celor doi apostoli şi în amintirea obiceiului lor de a posti înainte de a întreprinde acte mai importante (Fapte 13,2...
Citeste mai multe...
Sfântul Mucenic Luchilian a trăit în secolul al III-lea de la Hristos, pe vremea împăratului roman Aurelian. A fost preot al slujirii idoleşti până la bătrâneţe, când s-a convertit la creştinism. Mai apoi, refuzând să-şi lepede credinţa în Domnul Hristos, a fost bătut cu sălbăticie, aşa încât era...
Citeste mai multe...
Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava s-a născut în cetatea Trapezunt din Asia Mică, în jurul anului 1300. Împreună cu tatăl său, îşi câştiga existenţa din negoţ: vindeau icoane, smirnă, mătăsuri (de provenienţă bizantină) şi cumpărau grâu, vite, miere şi roade ale pământului. Se spune că, într-una...
Citeste mai multe...
Sfântul Isaachie Mărturisitorul a trăit în veacul al IV-lea de la Hristos. La acea vreme, auzind că împăratul Valens (364-378 d.H.) prigonea Ortodoxia, adoptând, totodată, învăţăturile ereticului Arie, pustnicul Isaachie a venit la Constantinopol, spre a-i întări pe credincioşi şi pentru a-i cere...
Citeste mai multe...
Sfânta Muceniţă Teodosia a trăit şi a pătimit în marea metropolă Tir din Fenicia antică. Potrivit scrierilor lui Evsevie, episcopul Cezareei Palestinei, care a fost martor ocular, tânăra Teodosia, evlavioasă şi cu suflet blând, s-a apropiat de creştinii închişi în temniţă (pentru că nu mai jertfeau...
Citeste mai multe...

Pagini