Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Rugă la mormântul filantropului Chercea

• miercuri, 11 noiembrie, brăilenii din fostul sat Vatra Veche au sărbătorit hramul ctitoriei filantropului Nedelcu P. Chercea şi a soţiei sale, Ana • sfinţită în anul 1928, biserica “Sf. Mare Mucenic Mina” adăposteşte, la demisol, mormintele ctitorilor • ÎPS Casian al Dunării de Jos a oficiat un parastas la mormântul din marmură, învelit în tricolor, al marelui filantrop brăilean preoţii şi voluntarii parohiei au donat alimente, îmbrăcăminte şi încălţăminte familiilor nevoiaşe

 

Momente emoţionante la hramul bisericii Sfântul Mare Mucenic Mina din cartierul Nedelcu P. Chercea - ctitoria marelui industriaş şi filantrop brăilean care a strălucit în fapte bune şi milostenii în epoca de glorie a urbei dunărene.

Ridicată în perioada interbelică, pe cheltuiala filantropului Nedelcu P. Chercea, inginer şi om de afaceri brăilean, şi a soţiei sale Ana, biserica Sf. M. M. Mina şi-a sărbătorit, miercuri, 11 noiembrie, patronul spiritual, slujba religioasă fiind oficiată de preoţii parohiei, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.  

“Manifestările pastoral-misionare şi liturgice au început în ajun, cu slujba Privegherii, şi au continuat miercuri, cu slujba Utreniei şi Sfânta Liturghie, oficiate de cei doi preoţi ai parohiei, la care a asistat şi Înaltpresfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. La sărbătoarea hramului au participat credincioşi din cartierul fondat de marele filantrop şi industriaş Nedelcu P. Chercea, dar şi din alte parohii din municipiul Brăila. Între credincioşii prezenţi s-au aflat şi copii însoţiţi de părinţii lor, care s-au împărtăşit cu Sfintele Taine”, a precizat părintele Rareş Bucur, consilier în cadrul Eparhiei Dunării de Jos.

După Sfânta Liturghie, Părintele Arhiepiscop Casian a ţinut un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre viaţa şi pătimirile Sfântului Mare Mucenic Mina şi despre opera filantropică a ctitorilor sfântului lăcaş. Totodată, ierarhul Dunării de Jos a săvârşit un parastas pentru ctitorii şi filantropii Nedelcu şi Ana Chercea, la demisolul bisericii, unde se află cavoul cu busturile de marmură albă şi cele două sicrie în care aceştia îşi dorm somnul de veci. Vădit emoţionat, Părintele Arhiepiscop s-a rugat pentru sufletele celor doi binefăcători, la mormintele înfăşurate în tricolor ale  acestora, înălţând, totodată, rugi pentru pacea şi sănătatea urbei pe care Nedelcu P. Chercea a iubit-o atât de mult.

Tot miercuri, preoţii şi voluntarii parohiei “Sf. Mare Mucenic Mina” au donat pachete de alimente, obiecte de primă necesitate, îmbrăcăminte şi încălţăminte familiilor nevoiaşe, bătrânilor şi familiilor cu mulţi copii din cartierul Nedelcu P. Chercea.

Creştini evlavioşi, soţii Nedelcu şi Ana Chercea au intrat demult în legendă. Este plină Brăila de ctitoriile lor şi ale altui mare filantrop, Dumitru Ionescu, fost primar al oraşului. Vom spune doar că, în anul 1919, marele industriaş şi filantrop Nedelcu Panait Chercea, cu soţia sa, Ana - amândoi fii ai satului Vatra Veche - au început pe cont propriu o mare operă de binefacere, construind în nouă ani (1919-1928) edificii solide şi grandioase, printre care biserica “Sfântul Mare Mucenic Mina”, Şcoala de băieţi şi fete, Primăria Chercea şi Dispensarul medical, edificii care împodobesc şi astăzi acest cartier şi care fac din ctitorii Nedelcu şi Ana Chercea cei mai mari făcători de bine ai meleagurilor natale. Comuniştii le-au dărâmat monumentele şi s-au străduit din răsputeri să le întineze memoria, însă oamenii locului nu s-au lăsat minţiţi. Dimpotrivă.

În anul 1919, s-a pus piatra de temelie a unei biserici noi, în spatele vechiului paraclis. Este vorba de biserica de astăzi, cu hramul “Sfântul Mare Mucenic Mina”, a cărei construcţie a fost terminată în anul 1927, sub păstorirea venerabilului preot paroh Costache Gănescu. Concomitent cu lucrările de construcţie a bisericii, Nedelcu şi Ana Chercea au construit, în anul 1922, şi o clopotniţă de zid, în chipul unui turn cu patru laturi, pe care a înzestrat-o cu două clopote mari de bronz.

Ctitoria soţilor Chercea a fost înzestrată cu toate odoarele şi mobilierul necesar, fiind sfinţită la data de 8 noiembrie 1928, de către PS Episcop Ghenadie Niculescu al Buzăului. Sfântul lăcaş adăposteşte chipurile zugrăvite pe zid ale evlavioşilor creştini Nedelcu şi Ana P. Chercea, spre veşnica lor pomenire. După ample lucrări de restaurare, biserica din cartierul Chercea a fost resfinţită la data de 8 iulie 1990, de către Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, pe atunci arhiereu vicar al Eparhiei Dunării de Jos. Demn de amintit este faptul că soţii Chercea au plătit reparaţiiile bisericii “Sf. Arhangheli”, din Centrul Vechi, au zidit aici o clopotniţă nouă, au donat bani pentru construirea bisericii Mănăstirii Vladimireşti, din judeţul Galaţi, şi au făcut multe alte donaţii, inclusiv Comunităţii Israelite din Brăila.  

 

 
Categorie articol: 

Comentarii