Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Raportul Curţii de Conturi. Atentat la banul public

• pe anul 2017, numai cu titlu de prejudicii au fost consemnate sume totalizând undeva la 1,7 milioane lei, faţă de 8 milioane lei cu un an înainte • în ordinea mărimii prejudiciilor constatate, pe “lista neagră” a Curţii de Conturi Brăila se află Primăria Cazasu, Primăria Brăila, Primăria Tufeşti, Consiliul Judeţean şi Primăria Victoria • un sfert de milion de lei au reprezentat numai plăţile, stabilite a fi nelegale de către inspectorii CC Brăila, la contractul de asfaltare a drumurilor comunale din Cazasu  

 

Concluziile în urma controalelor Curţii de Conturi Brăila arată o scădere bruscă a prejudiciilor depistate de inspectorii instituţiei în cadrul acţiunilor derulate anul trecut la autorităţile publice din municipiu şi judeţ. Dacă în raportul de activitate pe 2016 se discuta despre prejudicii estimate undeva la 8 milioane lei, cel mai recent document al instituţiei brăilene arată la acelaşi capitol doar suma de 1,7 milioane lei. Cea mai mare parte a sumelor stabilite cu titlu de prejudiciu, circa 1,2 milioane lei, adică 71%, se concentrează la 3 primării de comune, plus Primăria Brăila şi Consiliul Judeţean. Ordinea exactă este următoarea: Primăria Cazasu, prejudiciu estimat la 0,351 milioane lei, Primăria Brăila - 0,251 milioane lei, Primăria Tufeşti - 0,217 milioane lei, Consiliul Judeţean Brăila - 0,2 milioane lei şi Primăria Victoria - 0,197 milioane lei.

Dar să le luăm pe rând.  

La Primăria Cazasu, au fost stabilite plăţi nelegale în cuantum de 351.000 lei din care 260.000 lei - “Plăţi nelegale efectuate în perioada 2015 – 2017, la obiectivul de investiţii «Asfaltare drumuri comunale Cazasu», ca urmare a acceptării prin situaţiile de lucrări prezentate de către executant, a unor cote de cheltuieli indirecte şi profit peste limita legală, prevăzută de standardul de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice”. Ca o paranteză, proiectul investiţional la care face referire Curtea de Conturi Brăila a fost atribuit de Primăria Cazasu, în 2015, firmei “Tancrad” (unic ofertant) la preţul de aproape 8,8 milioane lei, fără TVA, faţă de aproape 8,96 milioane lei - preţul estimat.

- Plăţi nelegale din credite bugetare, efectuate în perioada 2015-2016, reprezentând contravaloarea serviciului public de salubrizare prestat persoanelor fizice, urmare a faptului că, veniturile încasate din «taxa de salubrizare» instituită în acest scop, nu au acoperit costurile serviciului public de salubrizare prestat persoanelor fizice - 54.000 lei;

- Plăţi nelegale efectuate în anul 2017, reprezentând premii acordate persoanelor vârstnice - 23.000 lei;

- Plăţi nelegale efectuate în perioada martie 2016 - iulie 2016, ca urmare a menţinerii în funcţia de secretar al UATC Cazasu, a unei persoane care nu a întrunit condiţiile de legalitate - 9.000 lei;

- Plăţi nelegale efectuate în perioada 01.09.2015 - 31.07.2016 reprezentând spor de confidenţialitate acordat persoanei desemnate să exercite temporar funcţia de secretar al UATC Cazasu - 5.000 lei.

În cazul Primăriei Brăila trebuie făcută precizarea că doar o mică parte din prejudiciu provine din activitatea proprie a instituţiei (50.000 lei) celelalte probleme semnalate fiind la unităţi din arealul său de competenţă: Colegiul Tehnic “Panait Istrati” - 18.000 lei, Liceul Teoretic “Panait Cerna” - 19.000 lei şi Grădiniţa Dumbrava Minunată - 164.000 lei.

Iată şi lista neregulilor:

- Plăţi efectuate la obiectivul de investiţii “Extindere Gradiniţă cu program prelungit nr. 37 – Dumbrava minunată”, fără documente justificative, care să stea la baza acestora, potrivit legii - 86.000 lei;

- Plăţi nelegale la obiectivul de investiţii “Extindere Gradiniţă cu program prelungit nr. 37 – Dumbrava minunată” ca urmare a acceptării la plată a unor cote peste limita legală, aferente cheltuielilor de proiectare şi inginerie - 58.000 lei;

- Plăţi nelegale la obiectivul de investiţii “Reabilitare Gradiniţa cu program prelungit nr. 3 din Gradiniţa cu program prelungit nr.37 Brăila” ca urmare a acceptării la plată a unor cote peste limita legală, aferente cheltuielilor de proiectare şi inginerie - 20.000 lei.

La Primăria Tufeşti lista prejudiciilor cuprinde plăţi nelegale după cum urmează:

- Plăţi nelegale din credite bugetare, efectuate în perioada 2015-2016, reprezentând contravaloarea serviciului public de salubrizare prestat persoanelor fizice, urmare a faptului că, veniturile încasate din „taxa specială pentru salubritate” nu au acoperit costurile serviciului public de salubrizare prestat persoanelor fizice - 167.000 lei;

- Plăţi nelegale din credite bugetare efectuate în anul 2016 reprezentând servicii de consiliere financiar-fiscală achiziţionate în baza unui contract civil încheiat în condiţiile în care entitatea are organizat un compartiment de contabilitate - 38.000 lei;

- Plăţi nelegale din credite bugetare efectuate în anul 2016, reprezentând “servicii de consiliere financiară în vederea realizării inventarierii elementelor patrimoniale de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute de UAT Comuna Tufeşti” achiziţionate în baza unui contract civil încheiat fără respectarea prevederilor legale în vigoare - 12.000 lei.

Pentru Consiliul Judeţean Brăila, lista neregulilor pentru care s-au calculat prejudicii este următoarea:

- Plăţi nelegale reprezentând diferenţe de drepturi salariale, acordate fără respectarea prevederilor OUG nr. 57/2015, modificată şi completată prin OUG nr. 43/2016 - 180.000 lei;

- Plăţi nelegale reprezentând indemnizaţii acordate consilierilor judeţeni şi membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, cu depăşirea cotei de până la 5% pe şedinţă din indemnizaţia lunară pentru funcţia de demnitate publică de preşedinte, stabilită pentru luna decembrie 2013 - 14.000 lei;

- Prescripţia dreptului la acţiune pentru recuperarea de la Casa de Asigurări de Sănătate Brăila a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, plătite asiguraţilor care au depăşit obligaţia lunară de plată a contribuţiei pentru concedii şi indemnizatii, reflectate în soldul contului 461 “Debitori” la data de 31.12.2016, la nivelul Bibliotecii Judeţene “Panait Istrati” Brăila - 6.000 lei.

 

52 de instituţii au fost vizate de controlul CC Brăila

Raportul anual de activitate al Curţii de Conturi (CC) Brăila pe 2017, vizând activitatea instituţiilor pe anul 2016, la capitolul special dedicat prezentării principalelor nereguli depistate face vorbire despre abateri totale în sumă de 190,17 milioane lei (însemnând prejudicii, abateri financiar contabile şi venituri suplimentare) din care 1,17 milioane lei numai prejudiciile depistate de auditori. Cu titlu de comparaţie, cu un an în urmă la acelaşi capitol se discuta despre abateri totale de 44,57 milioane lei, din care 7,99 milioane lei numai prejudiciile. Aşadar, per total a scăzut valoarea prejudiciilor constatate, dar sunt mult mai mari sumele generale privind total abateri constatate.

Potrivit Programului de activitate pe anul 2017, la nivelul Camerei de Conturi Brăila au fost programate un număr total de 29 acţiuni, din care, 24 acţiuni de audit financiar asupra situaţiilor financiare încheiate pentru anul 2016 (82,8%) şi 5 acţiuni de audit de conformitate (control) (17,2%). Ca urmare, numărul entităţilor verificate a fost de 52 de unităţi, reprezentând o pondere de 27,8% din numărul total de 187 entităţi care intră în sfera de competenţă a Camerei de Conturi Brăila. Verificările efectuate în anul 2017 s-au localizat cu preponderenţă la entităţile ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite (47), reprezentând 90,4% din totalul celor 52 de entităţi supuse verificării.

De asemenea, au fost programate şi efectuate un număr de 114 acţiuni de verificare a modului de îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizii sau a modului de implementare a recomandărilor formulate. În aceste condiţii, la unele entităţi s-au efectuat mai multe acţiuni, respectiv pe lângă efectuarea misiunii de audit financiar s-au desfăţurat şi acţiuni de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizii, astfel că aceeaşi entitate a fost supusă, în anul 2017 la două sau chiar mai multe verificări.
Categorie articol: 

Comentarii