Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* din 22 martie pân ă la 1 mai, inspectorii veterinari au ca misiune prevenirea toxiinfec ț iilor alimentare în perioada s ă rb ă torilor pascale * urmeaz ă s ă fie avizate punctele pentru sacrificarea mieilor, dup ă ce prim ă riile, la solicitarea fermierilor, vor stabili locurile unde vor fi...
Citeste mai multe...
* la data de 4 martie, poliţiştii au continuat controalele pentru prevenirea răspândirii Covid – 19 şi au aplicat 58 de sancţiuni în valoare totală de 26.000 de lei Continuă amenzile pe linie Covid – 19. La data de 4 martie, poliţiştii brăileni împreună cu jandarmi şi poliţişti locali, alături de...
Citeste mai multe...
* șase autovehicule chiar reprezentau pericol iminent de accident * Registrul Auto Român precizează, totu ș i, că sunt trase pe dreapta pentru verificări doar vehiculele care trezesc suspiciuni Pe parcursul anului trecut, Registrul Auto Român a verificat în trafic, pe raza județului Brăila, 487 de...
Citeste mai multe...
* mar ț i, poli ț i ș tii au verificat 15 de societ ă ț i, au legitimat 1.115 persoane ș i au controlat 296 de vehicule * au fost aplicate 95 de sanc ț iuni la Legea 55/2020 privind unele m ă suri pentru prevenirea ș i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu amenzi totale de 28.750 lei Încă...
Citeste mai multe...
* în noaptea de mar ț i spre miercuri, poli ț i ș tii au depistat pe Calea C ă l ă ra ș ilor un b ă rbat de 32 de ani care nu respecta m ă sura carantin ă rii ce fusese dispus ă anterior * el a primit amend ă de 5.000 lei * la un bar se servea alcool clien ț ilor în interior, f ă r ă grij ă...
Citeste mai multe...
* în perioada 24 - 27 decembrie, poliţiştii au continuat activitățile de verificare a gradului de respectare a prevederilor legale pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, fiind aplicate amenzi în valoare totală de 233.700 de lei * în plus, 136 de persoane nu au respectat...
Citeste mai multe...

Pagini