Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Liceul “Iorga” într-o nouă experienţă Erasmus+: “Franceza prin TIC”

• conferinţa de lansare a proiectului are loc astăzi

 

Liceul Teoretic “Nicolae Iorga” Brăila găzduieşte vineri, 11 octombrie 2019, conferinţa de lansare oficială a unui nou proiect european, “Franceza prin TIC”, cu nr. de referinţă: 2019-1-RO01-KA101-062462. Proiectul, finanţat prin   Programul Erasmus al UniuniiEuropene, face parte din Acţiunea Cheie 1 - Proiecte de mobilitate în domeniul educaţiei şcolare şi are o durată de 24 luni (01/06/2019 - 31/05/2021).

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă modernizarea actului educaţional,   prin integrarea tehnologiei în activităţile formale. Obiectivele specifice ale   proiectului vizează îmbunătăţirea competenţelor informatice ale cadrelor didactice, încurajarea învăţării a cel puţin două limbi moderne pentru profesorii de diverse specializări şi integrarea noilor tehnologii în predarea-învăţarea   limbii franceze.

Coordonatorul proiectului, prof. Luminiţa Moldoveanu, menţionează că participarea unui număr de şase profesori la cursuri de formare în cadrul unor instituţii cu tradiţie din Franţa, dar mai ales activităţile ce vor fi derulate pe baza acestor cursuri pentru toţi profesorii şcolii, reprezintă o oportunitate şi o provocare în acelaşi timp, atât pentru echipa de cadre didactice de la «Iorga», cât şi pentru elevi.

Managerii liceului, prof. Elena-Luminiţa Tudor şi prof. Elena-Laura Ion,   subliniază importanţa proiectelor europene pentru elevii şcolii şi deschiderea pe care acestea o oferă. Liceul “N. Iorga” este o şcoală europeană prin legăturile educaţionale pe care le are cu instituţii de învăţământ şi ONG-uri europene,   legături create prin proiecte de acest fel, susţinute prin competenţele lingvistice  deosebite ale elevilor.
Categorie articol: 

Comentarii