Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Final de proiect Erasmus+ la Grădiniţa nr. 8 Brăila

• proiectul “I love science” a avut ca scop crearea unui mediu preşcolar activ, atât în clasă, cât şi în afara ei, şi dezvoltarea în rândul preşcolarilor a competenţelor ştiinţifice, lingvistice, matematice şi digitale

 

În perioada 1.09.2017-31.08.2019, Grădiniţa cu program prelungit nr. 8, Brăila, a fost parteneră în derularea unui proiect din categoria parteneriate strategice între şcoli din programul Erasmus+ cu titlul “I love science”, ce s-a derulat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Cele patru instituţii şcolare partenere din Estonia, Turcia, România şi Grecia au avut drept scop crearea unui mediu preşcolar activ, atât în clasă, cât şi în afara ei, şi dezvoltarea, în rândul preşcolarilor, de competenţe ştiinţifice, lingvistice, matematice şi digitale.

Potrivit calendarului de activităţi, în cadrul proiectului s-au desfăşurat două întâlniri transnaţionale şi patru seminarii de formare/învăţare. La aceste întâlniri au participat cadre didactice din grădiniţă care s-au familiarizat cu sistemele educaţionale din ţările partenere, au făcut schimb de bune practici în domeniul educaţional, au asistat la workshop-uri cu teme specifice proiectului etc.

Pe durata celor cinci zile ale fiecărei întâlniri au avut loc momente de observare a practicilor educaţionale la nivel preşcolar, profesorii participând interactiv la diferite activităţi prin care au făcut schimb de exemple de bună practică, din propria experienţă profesională şi din noile cunoştinţe acumulate în urma derulării proiectului. Programul vizitelor a cuprins şi momente de schimb intercultural şi socializare între parteneri, prin vizitarea unor obiective şi centre de interes cultural, istoric şi religios.

Succesul proiectului în Grădiniţa nr. 8 se regăseşte în impactul multiplu pe care l-a avut acesta: formarea şi dezvoltarea competenţelor matematice, lingvistice, ştiinţifice şi tehnologice în grădiniţă, educaţia de calitate bazată pe accesibilitate, schimbul de experienţă şi bune practici, activităţi de învăţare reciprocă, extinderea abordărilor în activităţile ştiinţifice prin deprinderea unor mai bune strategii de predare-învăţare, încurajarea inovării, precum şi asigurarea unui impact de lungă durată a dimensiunii europene în educaţie.

“Oportunitatea extraordinară de a face parte dintr-un proiect Erasmus nu apare în fiecare zi. Reprezintă un pas important spre o educaţie de calitate, la standarde europene. A fost o experienţă unică atât pentru preşcolari, cât şi pentru întreg colectivul grădiniţei noastre”, a afirmat coordonatorul proiectului, prof. Silvia Frîncu.
Categorie articol: 

Comentarii