Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Final de proiect Erasmus+ la Şcoala Gimnazială „Ion Băncilă”, Brăila

• este vorba despre proiectul „Tranziţia actului educaţional de la tradiţional la modern prin integrarea mijloacelor, metodelor şi instrumentelor TIC” • obiectivul general al acestuia a fost modernizarea actului educaţional al Şcolii Gimnaziale „Ion Băncilă”, prin integrarea tehnologiei în activităţile formale şi non-formale

 

Şcoala Gimnazială „Ion Băncilă”, Brăila, a finalizat vineri, 31 ianuarie, proiectul Erasmus  „Tranziţia actului educaţional de la tradiţional la modern prin integrarea mijloacelor, metodelor şi instrumentelor TIC” (număr de referinţă: 2018-1-RO01-KA101-048156). Evenimentul a fost marcat oficial printr-o conferinţă de încheiere, la care au fost invitaţi reprezentanţi ai autorităţilor locale, elevi, părinţi şi cadre didactice.

Proiectul a fost implementat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene (Acţiunea Cheie 1 – proiecte de mobilitate în domeniul educaţiei şcolare), a avut o durată de 17 luni (01.09.2018 – 31.01.2020) şi a fost coordonat de către prof. Lavinia Aramă. Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat modernizarea actului educaţional al Şcolii Gimnaziale „Ion Băncilă”, Brăila, prin integrarea tehnologiei în activităţile sale formale şi non-formale. Obiectivele specifice au fost dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de integrare a metodelor, mijloacelor şi instrumentelor TIC în actul educaţional şi extinderea acestuia către spaţii virtuale de învăţare şi dobândirea de către cadrele didactice de competenţe pentru a asigura utilizarea în siguranţă a mediilor digitale de către elevi.

Un număr de 10 cadre didactice din învăţământul primar şi gimnazial au participat la 4 cursuri de formare pe baza cărora au derulat activităţi menite să conducă la îndeplinirea obiectivelor stabilite. Datorită cursurilor din cadrul proiectului, metodele de predare-învăţare şi evaluare, precum şi activităţile extracurriculare, au devenit mai atractive şi mai eficiente prin aplicarea mijloacelor TIC. Şcoala accesează platforma Moodle prin reţeauaedu.ro, iar platformele de învăţare şi aplicaţiile au devenit parte integrantă din actul didactic al Şcolii Gimnaziale „Ion Băncilă”. În cadrul proiectului s-au organizat trei seminare de formare pentru cadre didactice din şcoală şi din judeţul Brăila, s-au implementat şase proiecte eTwinning şi un proiect educaţional bazat pe integrarea mijloacelor TIC în activităţi extracurriculare şi s-a elaborat şi publicat broşura „Ştiu să fiu în siguranţă în mediul virtual”. Detalii despre activităţile derulate pot fi găsite în numărul 4 al revistei şcolii, „Simplu, dar ... complicat”, şi pe site-ul şcolii, www.ionbancila.ro.

„Proiectul Erasmus+ „Tranziţia actului educaţional de la tradiţional la modern prin integrarea mijloacelor, metodelor şi instrumentelor TIC” a condus şcoala noastră spre un nou tip de educaţie – mai activă, mai centrată pe elev, mai internaţionalizată şi digitală. Trăiesc, alături de elevi, bucuria şi încântarea metodelor noi, interactive, de predare şi evaluare, care ne desprind de actul educaţional tradiţional şi ne aliniază la standardele europene moderne. Astfel, am siguranţa că elevii noştri vor fi oricând capabili să se integreze în oricare dintre sistemele de învăţământ europene dacă viitorul le va aduce oportunităţi de studiu în străinătate”, a declarat, prof. Anamaria Dumitriu, directorul Şcolii Gimnaziale „Ion Băncilă”.
Categorie articol: 

Comentarii