Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dezbatere publica pe tema modificarii Codului Muncii

Dupa modificari aduse in 2003 si 2005 Codului Muncii, o noua incercare in acest sens a fost facuta cunoscuta opiniei publice de catre Ministerul Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei. De altfel, proiectul de modificare a CM este postat pe pagina de web a ministerului astfel incit sa poata fi supus dezbaterii publice. Dupa cum se explica in preambulul proiectului de modificare si completare a CM, intentia este aceea de a elimina deficientele semnalate In Raportul de monitorizare al Comisiei Europene, din luna mai. Principalele modificari se refera la contractul individual de munca (CIM) pe durata determinata, CIM cu timp partial, la principiul remunerarii egale si nu in ultimul rind se refera la procedura concedierilor colective. Astfel, potrivit propunerilor de modificare, prin concediere colectiva se Intelege Incetarea
contractelor individuale de munca pentru motive care nu tin de persoana salariatului, Intr-o perioada de 30 de zile calendaristice, a unui numar de cel putin 10 salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are Incadrati mai mult de 20 de salariati si mai putin de 100 de salariati; cel putin 10% din salariati, daca angajatorul are Incadrati cel putin 100 de salariati, dar mai putin de 300 de salariati; cel putin 30 de salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are Incadrati cel putin 300 de salariati. La stabilirea numarului de salariati concediati colectiv se iau In calcul si acei salariati carora le-au Incetat contractele individuale de munca ca urmare a acordului partilor, la propunerea angajatorului, cu conditia existentei a cel putin 5 astfel de salariati.
In plus, in cazul In care angajatorul intentioneaza sa efectueze
concedieri colective, initiatorul acestui proiect propune ca obligativitate a angajatorului initierea, In timp util si In scopul punerii de acord, de consultari cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, cu privire cel putin la: metodele si mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numarului de salariati care vor fi concediati; atenuarea consecintelor concedierii prin recurgerea la masuri sociale care vizeaza, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesionala a salariatilor concediati. In plus angajatorul ar putea avea obligatia ca in perioada In care au loc consultari sa notifice In scris, sindicatului informatii relevante referitoare la numarul total si categoriile de salariati; motivele care determina concedierea preconizata; numarul si categoriile de salariati care vor fi afectati de concediere; criteriile avute In vedere pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere; masurile avute In vedere pentru limitarea numarului concedierilor; masurile pentru atenuarea consecintelor concedierii si compensatiile ce urmeaza sa fie acordate salariatilor concediati; data de la care sau perioada In care vor avea loc concedierile; termenul Inauntrul caruia sindicatul poate face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numarului salariatilor concediati.
Cu privire la aceste propuneri, liderul organizatiei locale a confederatiei sindicale CSDR, Dumitru Sisu, a opinat ca prin prisma apropiatei integrari a Romaniei in Uniunea Europeana nu se justifica o modificare a Codului Muncii. "Sintem in august 2006 si mai e putin pina in momentul integrarii. Care ar fi justificarea unei modificari a Codului Muncii pentru o perioada asa de scurta de timp intrucit, dupa cum se stie, odata cu integrarea Romania va adopta intreaga legislatie a UE? Dupa parerea mea nu are rost o astfel de modificare" ne-a declarat sursa citata
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii