Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Aproape 350 de elevi brăileni au contestat notele la Evaluarea Naţională

• cei mai mulţi au cerut recorectarea lucrărilor la română • rezultatele finale se vor afişa sâmbătă, 29 iunie

 

Aşa cum era de aşteptat, şi anul acesta au existat elevi brăileni nemulţumiţi de modul în care au fost corectate lucrările la Evaluarea Naţională, examenul susţinut de absolvenţii de gimnaziu săptămâna trecută. Potrivit datelor Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Brăila, marţi, 25 iunie, atunci când s-au afişat primele rezultate, 348 de absolvenţi au depus contestaţii. Vorbim de 194 de cereri depuse pentru reevaluarea lucrărilor la limba şi literatura română şi 154 de cereri pentru matematică.

Ministerul Educaţiei Naţionale anunţă că în procesul de evaluare iniţială a lucrărilor scrise şi de rezolvare a contestaţiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este mai mică sau egală cu 1 punct, notele obţinute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roşie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanţa cu borderourile individuale, şi sunt semnate de aceştia. Nota finală se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire.

În cazul în care diferenţa între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alţi doi profesori evaluatori numiţi de preşedintele comisiei. După validarea finalizării evaluării, nota finală este calculată luând în considerare cele 4 note, după eliminarea celor două note/valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note/valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală care se trece pe lucrare şi este înregistrată în catalogul evaluării naţionale.

În cadrul etapei de soluţionare a contestaţiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluarea iniţială.

În situaţia în care se constată o diferenţă de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii numeşte o a treia comisie formată din alţi doi profesori cu experienţă, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii. Nota acordată de a treia comisie este nota finală a comisiei de contestaţii.

“Nota obţinută în etapa de soluţionare a contestaţilor este nota definitivă, indiferent de punctajul obţinut, în plus sau în minus, faţă de nota acordată în etapa de evaluare iniţială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Candidaţii care depun contestaţii completează şi semnează o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat la cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei, poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. În cazul candidatului minor declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestuia”, precizează MEN într-un comunicat de presă.

Înainte de contestaţii, Brăila se află pe primul loc în topul naţional, cu promovabilitate de 87,6%. Potrivit datelor centralizate de Ministerul Educaţiei, rata de promovare la nivel naţional este de 73,12%.

Media generală obţinută la Evaluarea Naţională constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în învăţământul liceal de stat. Media de admitere în liceu este media ponderată dintre media generală la Evaluarea Naţională (reprezentând 80%) şi media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (reprezentând 20%).
Categorie articol: 

Comentarii