Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* așadar, Cătălin Canciu va pleca, din nou, de la ISJ Brăila Cătălin Canciu va pleca de la Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Brăila. Printr-un ordin al Ministerului Educației, începând cu data de 7 iunie încetează detașarea lui Cătălin Canciu în funcția de inspector școlar general. În cărți...
Citeste mai multe...
* pe 12 februarie, inspectorul ș colar general C ă t ă lin Canciu a schimbat doi directori de liceu din jude ț ul Br ă ila pe motiv c ă ar fi implica ț i politic * vorbim despre Mihaela N ă st ă sescu de la Liceul Tehnologic “Nicolae Titulescu” Însur ă ț ei ș i de prof. Mirela Cazacu de la Liceul...
Citeste mai multe...
* începând de vinerea trecut ă , Viorel Botea a fost înlocuit din func ț ia de inspector ș colar general de C ă t ă lin Canciu, care pân ă atunci ocupa func ț ia de adjunct * schimbarea vine la circa un an ș i jum ă tate dup ă ce Botea era numit în fruntea ISJ Br ă ila dup ă expirarea mandatului...
Citeste mai multe...
* afirma ț ia acestuia a fost f ă cut ă în contextul în care, potrivit Ministerului Educa ț iei, circa 65.000 elevi din toat ă ț ar ă risc ă s ă r ă mân ă cu mediile neîncheiate, în mare parte din cauza imposibilit ă ț ii accesului la resursele tehnologice * prof. Viorel Botea ne-a declarat c ă to...
Citeste mai multe...
* inspectorul ș colar general, prof. Viorel Botea, ne-a declarat c ă to ț i cei care au f ă cut solicitare au primit un astfel de dispozitiv * mai mult, Botea sus ț ine c ă ISJ Br ă ila mai are un stoc tampon de peste 200 de tablete care, în urma unei reverific ă ri, vor putea fi distribuite celor...
Citeste mai multe...
* conform anun ț ului din SICAP, compania trebuie s ă livreze dispozitivele în maximum 15 zile de la data semn ă rii contractului La două luni și jumătate de la începerea școlii, elevii brăileni care nu au mijloacele necesare pentru participarea la orele online vor primi tabletele promise de Guvern...
Citeste mai multe...

Pagini