Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ambulanţa caută şoferi pentru substaţiile de la Făurei şi Dudeşti

• cinci posturi vacante de şoferi pentru autosanitare au fost scoase la concurs de către SAJ Brăila • înscrierile au loc până pe 3 decembrie • candidaţii vor participa la o probă scrisă şi la interviu, în cursul lunii decembrie

 

Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Brăila a scos la concurs cinci posturi de şoferi pentru salvări, din care 3 pentru substaţia Făurei şi 2 pentru substaţia Dudeşti. Cei care vor să se înscrie trebuie să aibă studii medii - diplomă de bacalaureat sau de absolvire a liceului -, permis de conducere pentru profesionist valabil pentru categoriile B şi C, şase ani vechime ca şofer profesionist sau 3 ani ca şofer autosanitară II, precum şi cursul de ambulanţier absolvit, diploma fiind cerută la dosar.

Înscrierile au loc până pe 3 decembrie 2018, ora 15.00, la sediul SAJ Brăila - Biroul Runos. Dosarul de concurs trebuie să conţină următoarele acte: cerere de înscriere la concurs adresată managerului SAJ, copia actului de identitate sau a oricărui alt document ce atestă identitatea, copia certificatului de naştere şi de căsătorie (unde e cazul), copii ale diplomei de bacalaureat şi a celei de absolvire a cursului de ambulanţier, a permisului de conducere, a avizului psihologic cu menţiunea “apt transport persoane” valabil pe anul 2018, carnetul de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi vechimea ca şofer profesionist însoţită de extras REVISAL, în copie, cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare  şi un CV.

Concursul se va desfăşura în trei etape succesive. Prima este selecţia dosarelor de înscriere, pe baza îndeplinirii condiţiilor generale şi specifice de participare şi se va desfăşura pe 4 decembrie. Candidaţii respinşi pot formula contestaţie a doua zi. Cei declaraţi “admis” vor putea participa la proba scrisă din data de 12 decembrie, ora 9.00, iar rezultatul va fi comunicat în aceeaşi zi. Punctajul minim pe care trebuie să-l obţină concurenţii pentru a participa la cea de-a treia probă este de 50. Bineînţeles, cei nemulţumiţi de rezultat îl pot contesta pe 13 decembrie. Interviul este ultima probă a concursului şi este programat pentru data de 17 decembrie, ora 9.00. Candidaţii trebuie să obţină cel puţin 50 de puncte pentru a fi admişi. Contestanţiile se depun a doua zi, pe 18 decembrie.

La final, se face media aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi la interviu, iar cel care a obţinut cele mai multe puncte este admis. Rezultatele finale se vor afişa pe 19 decembrie.

Bibliografia, tematica şi fişa de post corespunzătoare funcţiei de şofer autosanitară I sunt afişate pe site-ul Serviciului, www.ambulantabraila.ro. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SAJ Brăila, biroul Runos, telefon 0239.611.000 interior 28 sau 0785.200.151.
Categorie articol: 

Comentarii