Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* elevii din clasele V-VIII, cu deprinderi la pictur ă ș i desen, sunt invita ț i s ă se înscrie pân ă pe data de 25 iunie la Simpozionul de Art ă Plastic ă (Tab ă ra de pictur ă ) * premiile aferente fiec ă rei sec ț iuni (Pictur ă ș i Desen) sunt în valoare de 1.200 de lei * regulamentul...
Citeste mai multe...
* copiii cu vârste între 8 ș i 14 ani sunt invita ț i s ă participe la Concursul Na ț ional ”Vreau s ă devin reporter” * v ă pute ț i înscrie în competi ț ie cu reportaje sau interviuri audio, video sau scrise * materialele se pot trimite pân ă pe 28 mai Biblioteca Județeană ”Panait Istrati” Brăila...
Citeste mai multe...
* pentru anul școlar viitor, la unitățile de învățămănt din municipiu și județ sunt propuse 107 clase * școlile cu cele mai multe locuri sunt “Mihai Eminescu” și “Fănuș Neagu” * înscrierile la clasa pregătitoare încep pe 29 martie A fost publicată metodologia de înscriere a copiilor în învățământul...
Citeste mai multe...
* în cadrul unei conferin ț e de pres ă , pre ș edintele Consiliului Jude ț ean a vorbit despre concursul care se organizeaz ă în aceast ă perioad ă , declarând c ă viitorul manager trebuie s ă aib ă viziune pentru a continua proiectele sale în s ă n ă tate * acesta a afirmat c ă Delia Râ ș noveanu...
Citeste mai multe...
* Prim ă ria Br ă ila a amenajat cele ș apte centre de vaccinare din municipiu * azi, vineri, 15 ianuarie, de la ora 15.00, persoanele cu boli cronice ș i lucr ă torii în domenii esen ț iale se pot programa pentru vaccin Astăzi, 15 ianuarie, începe a doua etapă a campaniei de vaccinare, care se va...
Citeste mai multe...
• data limită a înscrierilor este 21 august 2020 • în şedinţa Comitetului Executiv, Sportul Chiscani a fost declarată campioana Ligii a IV-a ediţia 2019-2020 • Victoria Traian va reprezenta judeţul Brăila la faza naţională a Cupei României La sfârşitul lunii iulie, în cadrul şedinţei Comitetului...
Citeste mai multe...
• cei interesaţi trebuie să aibă diplomă de bacalaureat şi vârsta până în 27 de ani • dosarele candidaţilor se depun la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila (IJJ) precizează într-un comunicat că mai sunt încă patru zile în care tinerii care...
Citeste mai multe...

Pagini