Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

«Romtehnica» vrea să modernizeze vedetele blindate aflate la Brăila

Compania Naţională "Romtehnica" SA a lansat în SEAP (sistemul electronic de achiziţii publice) procedura pentru atribuirea unui contract ce vizează modernizarea sistemului de propulsie la o parte dintre vedetele blindate pe care le deţine şi sunt ancorate în portul militar de la Brăila. Este vorba despre un acord care va acoperi o perioadă de maxim 27 de luni şi în cadrul căruia autoritatea contractantă se obligă să trimită pentru modernizare cel puţin o vedetă blindată, maxim 5, cu precizarea că în afară de acest lot, "Romtehnica" ar mai putea cere, print-un contract subsecvent, execuţia de lucrări similare la maxim alte 3 vedete blindate. Pentru toate ambarcaţiunile care vor trece prin această procedură de modernizare a sistemului de propulsie locul de livrare menţionat în anunţ este Brăila, mai precis baza militară navală din judeţul nostru. Valoarea estimată a întregului contract scos acum la licitaţie este de 13,749 milioane lei, fără TVA, iar ofertantul trebuie să specifice în ofertă porţiunile din contract pe care intenţionează să le subcontracteze unor terţi şi subcontractanţii propuşi.
Procedura de achiziţie publică este programată în două etape, prima dintre ele, cea de calificare, urmând să stabilească care vor fi cei 3 ofertanţi ce vor intra mai departe la licitaţie. Astfel, garanţia de participare (164.998 lei echivalentul a 36.900 euro) va fi constituită doar de către candidaţii calificaţi la etapa a II-a, invitaţi să depună ofertă. Candidaţii trebuie să facă dovada că au executat, în ultimii 5 ani, livrări de servicii şi produse similare şi care cumulat să fi avut o valoare de cel puţin 8,25 milioane lei, echivalentul a 1,845 milioane euro.
Termenul limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare expiră luni, 26 septembrie, ora 10.00, urmând ca, o oră mai târziu, să fie deschise ofertele la sediul Companiei Naţionale "Romtehnica" SA. În cazul în care comisia de evaluare va constata că pe primul loc se află oferte admisibile cu preţuri egale, se va solicita respectivilor ofertanţi o nouă propunere financiară care se va depune în aceleaşi condiţii.

 
Categorie articol: 

Comentarii