Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

* duminic ă , credincio ș ii au s ă rb ă torit "Adormirea Maicii Domnului" ș i au mers în pelerinaj la M ă n ă stirea Vladimire ș ti * ÎPS P ă rinte Casian a oficiat Sfânta Liturghie, s-a rugat pentru cei r ă posa ț i ș i le-a oferit daruri copiilor ș i tinerilor prezen ț i la slujb ă * m uzeul m ă...
Citeste mai multe...
* în ziua Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, sute de credincioși au participat la slujba de hram săvârșită de ierarhul Dunării de Jos, împreună cu un sobor de preoți și diaconi * au fost prezenți, de asemenea, bolnavi veniți la tratament și de ț inu ț i din Centrul de Deten ț ie...
Citeste mai multe...
* Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul a fost cinstit a ș a cum se cuvine în toate bisericile Arhiepiscopiei Dun ă rii de Jos * ierarhul Dun ă rii de Jos s-a aflat, mar ț i, în mijlocul credincio ș ilor de la Parohia "Sfântul Ilie" din Br ă ila, unde a s ă vâr ș it slujba Sfintei Liturghii * mai mul ț i...
Citeste mai multe...
* în marea s ă rb ă toare a Sfin ț ilor Apostoli, ierarhul Dun ă rii de Jos a sosit la Br ă ila ș i a oficiat Sfânta Liturghie la catedrala de pe Strada Polon ă col ț cu Petru Maior * au fost rostite rug ă ciuni pentru cei din închisori, pentru elevii afla ț i în examene, precum ș i pentru semenii...
Citeste mai multe...
* credincioşii brăileni sunt aşteptaţi, joi , 24 iunie, la hramul lăcaşului de cult situat lângă comuna Măxineni Credincioşii brăileni sunt aşteptaţi la hramul Mănăstirii "Naşterea Sf. Ioan Botezătorul" de la Măxineni. În dimineaţa zilei de joi, 24 iunie, se va ţine hramul, cu sfânta liturghie, ce...
Citeste mai multe...
* vineri, 21 mai, br ă ilenii sunt chema ț i la marea s ă rb ă toare a "Sfin ț ilor Împ ă ra ț i Constantin ș i Elena" * cu o istorie de peste un secol ș i jum ă tate, biserica p ă storit ă de preotul paroh Traian Maz ă re, de pe Strada Ș colilor, s-a îmbr ă cat acum în straie de s ă rb ă toare *...
Citeste mai multe...
* ridicat ă în perioada 1852-1857, la scurt ă vreme dup ă eliberarea de sub ocupa ț ie turceasc ă , biserica a fost resfin ț it ă în urm ă cu ș ase ani, de c ă tre ÎPS Arhiepiscop Casian al Dun ă rii de Jos * sfântul l ă ca ș a fost construit prin str ă dania Arhimadritului Hrisant Penetis,...
Citeste mai multe...
* duminic ă , biserica din cartierul Vidin ș i-a s ă rb ă torit patronul spiritual * slujba a fost oficiat ă de p ă rintele paroh Cristian Gagu * parohia le-a oferit ceai cald credincio ș ilor, precum ș i pachete cu s ă rm ă lu ț e, a ș a cum se obi ș nuie ș te înc ă de pe vremea primarului Anton...
Citeste mai multe...
* în a doua zi de Crăciun, ÎPS Arhiepiscop Casian a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala „Nașterea Domnului” * la slujbă, au participat şi copiii din cadrul programului catehetic „Hristos împărtăşit copiilor“, îmbrăcaţi ca de sărbătoare * Corul mixt „Trison“ al Şcolii Populare de Artă Brăila a...
Citeste mai multe...
• miercuri, 11 noiembrie, brăilenii din fostul sat Vatra Veche au sărbătorit hramul ctitoriei filantropului Nedelcu P. Chercea şi a soţiei sale, Ana • sfinţită în anul 1928, biserica “Sf. Mare Mucenic Mina” adăposteşte, la demisol, mormintele ctitorilor • ÎPS Casian al Dunării de Jos a oficiat un...
Citeste mai multe...

Pagini