Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

* la data de 25 august, jandarmii br ă ileni vor asigura m ă surile de ordine public ă pe timpul desf ă ș ur ă rii meciului de fotbal din cadrul competi ț iei “Cupa României”, dintre cele dou ă echipe * evenimentul sportiv va avea loc pe Stadionul Municipal din Br ă ila, începând cu ora 17:30 *...
Citeste mai multe...
* la data de 26 aprilie, au fost doar 11 cazuri Covid-19 nou confirmate ș i zero persoane decedate Săptămâna a început cu vești bune pentru brăileni, numărul de cazuri Covid - 19 nou confirmate fiind mult mai mic comparativ cu perioada anterioară. În plus, nu a mai fost înregistrat vreun deces în...
Citeste mai multe...
* în week-end, poli ț i ș tii au continuat ac ț iunile de control în locuri aglomerate ș i au aplicat sanc ț iuni persoanelor care nu au ț inut cont de m ă surile impuse în scopul prevenirii r ă spândirii Covid-19 * duminic ă , s-au aplicat amenzi în valoare de 19.750 lei, iar sâmb ă t ă valoarea...
Citeste mai multe...
* poli ț i ș tii continu ă controalele pentru prevenirea r ă spândirii Covid-19 ș i îi sanc ț ioneaz ă pe cei care nu respect ă m ă surile de protec ț ie * mar ț i, poli ț i ș tii au legitimat 1.163 de persoane ș i au controlat 167 de vehicule, amenzile totale aplicate fiind în valoare total ă de...
Citeste mai multe...

Pagini