Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* Prim ă ria Municipiului Br ă ila a publicat recent în SEAP o licita ț ie privind modernizarea transportului electric în zona Parc Monument-Radu Negru * de asemenea, Prim ă ria a reluat ș i licita ț ia pentru construc ț ia de noi linii de tramvai pe Calea Gala ț i, dup ă ce la primele dou ă anun ț...
Citeste mai multe...
* duminic ă dup ă -amiaz ă , indivizi necunoscu ț i au t ă iat tapi ț eriile de la dou ă tramvaie care circulau în zona cartierului Br ă ili ț a * în total, au fost distruse nou ă scaune * compania de transport public de c ă l ă tori a sesizat Poli ț ia * "Astfel de fapte reprobabile nu sunt...
Citeste mai multe...
* degradarea căii de rulare e o problemă ce persistă de ani de zile, iar autorităţile par incapabile să găseasă o soluţie definitivă * de-a lungul timpului au fost făcute doar reparaţii de mântuială care n-au rezistat în timp Repararea corespunzătoare a liniilor de tramvai de la intersecţia...
Citeste mai multe...

Pagini