Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* pre ș edintele Consiliului Jude ț ean Br ă ila, Francisk Chiriac, a anun ț at, recent, investi ț iile pe care le are în plan la Spitalul Jude ț ean Br ă ila, în 2021 * printre cele mai importante ț inte se num ă r ă reabilitarea Corpului A ș i a Corpului B ale spitalului, pe fonduri europene *...
Citeste mai multe...
* asta a declarat pre ș edintele CJ Br ă ila, Francisk Chiriac, în contextul în care cl ă direa ce g ă zduie ș te Consiliul, Prim ă ria ș i Prefectura va intra în renovare în viitorul apropiat * potrivit acestuia, o variant ă de ”spa ț ii tampon” ar putea fi camerele din Casa Tineretului, care în...
Citeste mai multe...
* Primăria face apel la firmele brăilene să depună oferte * mâine, 30 iulie, este ultima zi în care se poate face acest lucru * bugetul alocat pentru această investiție se ridică la 4 milioane de lei, iar criteriul de atribuire a contractului este prețul cel mai mic Intenția Primăriei Brăila de a...
Citeste mai multe...
* asta a anunțat prefectul Cătălin Boboc, cu precizarea că deja a început discuțiile pentru preluarea în administrare a clădirii din zona Piața Traian, unde au funcționat în trecut Finanțele Publice * mai mult, acesta a afirmat că a demarat discuții cu Compania Națională pentru Investiții, astfel...
Citeste mai multe...

Pagini