Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* ori telemunca din pandemie i-a înv ă ț at pe consilierii jude ț eni s ă fie mai eficien ț i ș i s ă dezvolte problemele jude ț ului Br ă ila mai mult în mediul online, ori prima ș edin ț ă ordinar ă din acest an ț inut ă fa ț ă în fa ț ă a fost una mai mult de complezen ț ă din partea celor mai...
Citeste mai multe...
* atât consilierii jude ț eni, cât ș i consilierii municipali au aprobat, recent, banii pe care îi vor aloca, de la buget, pentru sprijinirea activit ă ț ii Handbal Club ”Dun ă rea Br ă ila” în 2021 * este vorba despre 5.500.000 lei în total * consilierii jude ț eni ș i-au ales ș i un reprezentant...
Citeste mai multe...
Spre deosebire de alte alegeri locale, anul trecut au intrat atât în CLM cât ș i în CJ multe nume noi de la PSD ș i PNL. Totodat ă printre new-entry sunt ș i mul ț i tineri, dar ș i mul ț i profesioni ș ti cu calific ă ri superioare de la care cet ă ț enii Br ă ilei ar putea avea a ș tept ă ri. În...
Citeste mai multe...
* consilierii jude ț eni au aprobat DALI-ul ș i indicatorii tehnico-economici * acesta este, îns ă , doar începutul lungului proces birocratic prin care urmeaz ă s ă fie ob ț inute fondurile europene necesare pentru investi ț ie ș i s ă se dea efectiv drumul la treab ă * abia peste vreo 3 - 4 ani s...
Citeste mai multe...

Pagini