Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* meciul de fotbal retur dintre echipele Dacia Unirea Br ă ila ș i O ț elul Gala ț i va avea loc duminic ă , începând cu ora 14:30, pe stadionul din localitatea Însur ă ț ei * este primul astfel de eveniment sportiv din acest an, desf ă ș urat pe raza jude ț ului Br ă ila, la care accesul...
Citeste mai multe...
* luni sear ă a fost a patra zi de proteste consecutive la Br ă ila, fa ț ă de m ă surile restrictive impuse de autorit ă ț i pentru a îngreuna r ă spândirea virusului SARS-CoV-2 * peste dou ă mii de br ă ileni, majoritatea tineri ș i adolescen ț i, au m ă r ș ă luit în mai multe rânduri, în coloan...
Citeste mai multe...
ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE 21.10 Protestatarii au mers pe Calea Galați, apoi au intrat pe bulevardul Dorobanților, mergând spre Calea Călărașilor. Aceștia merg pe partea carosabilul, traficul auto fiind blocat în zonele unde ajung. 20.50 Coloana de manifestanți se îndreaptă spre Centru, mergând...
Citeste mai multe...
* duminic ă seara, lucr ă tori ai Inspectoratului de Poli ț ie Jude ț ean Br ă ila au organizat o ac ț iune la nivelul jude ț ului ce a avut ca scop informarea cet ă ț enilor cu privire la noile modific ă ri legislative * prelungirea st ă rii de alert ă a adus ș i modificarea intervalului de...
Citeste mai multe...
* la data de 8 martie, la Br ă ila au fost 15 persoane nou confirmate cu virusul SARS – COV – 2 ș i o persoan ă decedat ă * poli ț i ș tii au continuat ac ț iunile de control în scopul prevenirii r ă spândirii Covid–19, amenzile aplicate numai în cursul zilei de luni fiind în valoare total ă de 30...
Citeste mai multe...

Pagini