Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

• zidită de sultanul Soliman Magnificul, vechea Cetate a Brăilei avea cinci rânduri de fortificaţii şi peste 200 de guri de foc, atunci când a fost asediată pentru ultima dată, la 1828 • trei ani s-au străduit învingătorii să facă una cu pământul Cetatea Ibrailei, folosindu-se de 3.000 de salahori...
Citeste mai multe...
• fondată prin Înalt Decret Regal la 23 august 1881, Biblioteca publică a Brăilei a fost transformată-n grajd, în timpul ocupaţiei turco-bulgaro-germane din Primul Război Mondial • cărţi rare, litografii, picturi, monede antice au dispărut fără urmă, iar mobilierul a fost pus pe foc • refăcută cu...
Citeste mai multe...
• catalogaţi drept “duşmani ai poporului” şi “burghezi”, comercianţii brăileni au fost deposedaţi de bunuri şi avere, torturaţi şi aruncaţi în temniţele comuniste • a fost şi cazul negustorului de vinuri Chiriac, condamnat la 11 ani de temniţă grea, pentru că deţinuse “cocoşei de aur” • fondator al...
Citeste mai multe...