Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* în cadrul unui comunicat de pres ă , deputatul PNL Br ă ila, Alexandru Popa, a anun ț at c ă , începând de luna viitoare, va avea loc lansarea unui program de investi ț ii în agricultur ă , din fonduri europene * pentru a facilita absorb ț ia acestor fonduri europene, potrivit lui Popa,...
Citeste mai multe...
* fermierii se preg ă tesc, totu ș i, pentru iriga ț ii, în contextul în care o eventual ă înc ă lzire a vremii ar putea provoca din nou probleme * tot mai mul ț i agricultori br ă ileni investesc în utilaje moderne de udare * ace ș tia ar vrea s ă preia de la ANIF ș i canalele de aduc ț iune a...
Citeste mai multe...
* deputatul Ciprian Ciubuc şi senatorul Andrei Hangan ne-au transmis, luni, că au mers şi au discutat cu fermierii brăileni, care au participat la protestul din faţa Ministerului Agriculturii * Hangan a postat şi un mesaj pe reţelele de socializare, preciz â nd că a simţit cum fermierii brăileni s-...
Citeste mai multe...
* precipita ț iile din ultima perioad ă anun ț ă un an agricol mai bun decât cel dinainte, îns ă nu se ș tie cum vor evolua lucrurile la prim ă var ă sau la var ă * având exemplul secetei cumplite din 2020, ANIF Br ă ila a început deja o foarte serioas ă preg ă tire a campaniei de irigat din acest...
Citeste mai multe...

Pagini