Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* continu ă seria investi ț iilor care vizeaz ă m ă rirea capacit ă ț ii re ț elelor de distribu ț ie, ca s ă sc ă p ă m de problema avariilor din ultima perioad ă * astfel, dup ă investi ț ia de 9 milioane lei, în urma c ă reia trei mari cartiere ale Br ă ilei au instala ț ii de distribu ț ie a...
Citeste mai multe...
* săptămâna aceasta, brăilenii au contactat redacția ”Obiectiv” pentru a sesiza înteruperi ale alimentării cu curent electric în mai multe cartiere ale orașului * după câteva zile de insistențe, reprezentanții SDEE Muntenia Nord - Brăila ne-au confirmat faptul că, numai marți, 17 noiembrie, au fost...
Citeste mai multe...
• asta dup ă ce a fost î ntocmit un act adi ţ ional cu SC TIAB SA Bucureşti şi SC EUROBUILDING SRL Brăila, firmele care efectuează lucrările • “ investi ţ ia are drept scop cre ş terea siguran ţ ei î n alimentarea cu energie electric ă a consumatorilor din Hipodrom, Obor, Victoriei - Eremia...
Citeste mai multe...
* locatarii de la blocul 33A, de pe strada Industriei, au sesizat redacția Obiectiv, pe motiv că au rămas fără iluminat public în curtea interioară a imobilului * asta după ce au sunat la deranjamente, la SC Electrica SA * contactat miercuri, viceprimarul Alexandru Jantea ne-a confirmat cazul,...
Citeste mai multe...