Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

• potrivit conducerii Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, în judeţul nostru există fonduri suficiente pentru plata integrală a salariilor dascălilor şi a contribuţiilor la stat Probleme cu plata integral ă a contribu ţ iilor la s ă n ă tate ş i pensii pentru dasc ă lii din peste 30 de jude ţ e...
Citeste mai multe...
• plafonul până la care se aplică scutirea este de 2.000 lei • noile reguli nu se aplică retroactiv pentru drepturile restante Conducerea structurii locale a Casei Naţionale de Pensii a anunţat că din această lună intră în vigoare prevederile potrivit cărora pentru pensiile mai mici de 2.000 de lei...
Citeste mai multe...