Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* consilierii municipali au aprobat, recent, un proiect privind cuantumul unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecven ț ă din unit ă ț ile de înv ă ț ă mânt preuniversitar de stat, pe anul acesta * totodat ă , au stabilit num ă rul acestora la maxim 9.354 de burse Membrii Consiliului Local...
Citeste mai multe...

Pagini