Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* în cadrul unui comunicat de pres ă , deputatul PNL Br ă ila, Alexandru Popa, a anun ț at c ă , începând de luna viitoare, va avea loc lansarea unui program de investi ț ii în agricultur ă , din fonduri europene * pentru a facilita absorb ț ia acestor fonduri europene, potrivit lui Popa,...
Citeste mai multe...
* deputatul PNL Br ă ila Alexandru Popa a anun ț at, recent, c ă în luna mai se vor deschide 18 subm ă suri la nivelul Agen ț iei pentru Finan ț area Investi ț iilor Rurale (AFIR) * este vorba despre 760 milioane euro, bani ce pot fi accesa ț i pentru anumite tipuri de activit ă ț i agricole * tot...
Citeste mai multe...
* parlamentarul liberal Alexandru Popa, membru al Comisiei pentru agricultur ă din Camer ă , a vorbit recent despre problemele pe care le-au întâmpinat fermierii în pandemie, dar ș i despre ajutoarele din partea Guvernului PNL * în ciuda criticilor din partea PSD, atât în plan local, cât ș i la...
Citeste mai multe...
* fermierii se preg ă tesc, totu ș i, pentru iriga ț ii, în contextul în care o eventual ă înc ă lzire a vremii ar putea provoca din nou probleme * tot mai mul ț i agricultori br ă ileni investesc în utilaje moderne de udare * ace ș tia ar vrea s ă preia de la ANIF ș i canalele de aduc ț iune a...
Citeste mai multe...
Candidatul PNL pentru Camera Deputaţilor, Alexandru Popa are 30 de ani, este de profesie inginer agronom, este căsătorit şi are două fetiţe. Este absolvent al Facultăţii de Agricultură din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, are două master-uri în Protecţia...
Citeste mai multe...
• ministrul Agriculturii în Guvernul PNL, Adrian Oros, a făcut o vizită de lucru, vineri, la Brăila, în care, printre altele, a discutat despre Programul Naţional Strategic pe Agricultură şi negocierile purtate la nivelul Uniunii Europene • Adrian Oros, ministrul Agriculturii, s-a aflat, vineri,...
Citeste mai multe...

Pagini