Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Transport gratuit pentru aproape patru mii de persoane cu handicap

• consilierii municipali au aprobat, recent, numărul maxim de legitimaţii ce pot fi eliberate lunar pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat din Brăila, precum şi pentru asistenţii şi însoţitorii acestora • este vorba despre 3.800 de astfel de documente necesare pentru deplasarea gratuită  cu mijloacele de transport în comun a acestei categorii de persoane • costul legitimaţiilor va fi suportat integral de la bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială şi se ridică lunar la aproximativ 380.000 lei

 

Membrii CLM Brăila au stabilit numărul maxim de persoane cu handicap grav şi accentuat care pot beneficia, lunar, de transport în comun gratuit la nivelul oraşului nostru. Mergând pe statistica anilor trecuţi, consilierii municipali au aprobat asigurarea de către Direcţia de Asistenţă Socială (DAS) a 3.800 de astfel de legitimaţii de călătorie, atât pentru persoanele cu handicap, cât şi pentru asistenţii personali şi însoţitorii acestora.

Mai exact, potrivit raportului proiectului de hotărâre, valoarea legitimaţiei pentru transportul urban de suprafaţă, în anul 2017, a fost stabilită la 100 lei, nivelul unui abonament pentru prestarea de către SC “Braicar” a serviciului de transport public local de călători pe toate liniile pentru beneficiarii legilor speciale. Astfel, municipalitatea s-a angajat să asigure prin DAS o cheltuială lunară de 380.000 lei pentru asigurarea celor 3.800 de legitimaţii de călătorie estimate. Cu precizarea că “orice majorare ulterioară a tarifului serviciului de transport public local de călători, va atrage după sine modificarea valorii legitimaţiei”.

Tot din cadrul proiectului de hotărâre aflăm că media lunară înregistrată pentru perioada ianuarie - noiembrie 2016 a fost de 3.686 legitimaţii, repartizată pe următoarele categorii de beneficiari: 658 legitimaţii pentru persoane cu handicap grav, 2.820 pentru persoane cu handicap accentuat, 200 pentru asistenţii personali şi 8 pentru însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat.

Practic, cheltuiala angajată cu plata serviciului de transport în comun pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat, asistenţii personali şi însoţitorii acestora în perioada mai sus menţionată a fost în total de 4.054.200 lei, rezultând 368.609 lei pe lună.

De asemenea, trebuie punctat că în 2016, din luna ianuarie până în noiembrie, cele mai multe astfel de legitimaţii s-au dat în mai - 3.744, în timp ce la pol opus s-a situat luna februarie cu doar 3.590 de legitimaţii eliberate.

 

Mai mulţi asistenţi sociali pentru persoanele cu handicap în 2017

Tot cu această ocazie, membrii CLM Brăila au aprobat numărul de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru 2017, la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială. Este vorba despre 310 astfel de asistenţi.

Potrivit raportului proiectului, în 2014 şi 2015 s-au stabilit 230 de posturi de asistenţi personali, în timp ce anul trecut numărul acestora a crescut la 300.

“În cursul anului 2016 au fost încheiate un număr de 52 contracte individuale de muncă pentru asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav. Încadrarea a 52 de asistenţi a fost posibilă avându-se în vedere sumele alocate pentru plata salariilor asistenţilor personali pentru anul 2016, precum şi faptul că un număr de 13 contracte de muncă au încetat din diferite motive (decesul persoanei cu handicap grav, schimbarea gradului de handicap, pensionarea asistentului personal sau demisie). Ţinând cont de prevederile articolului 6, alin. 2 din HG 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, conform cărora anual, la propunerea primarului, consiliul local va aproba numărul asistenţilor personali, cât şi de dinamica numărului de asistenţi personali prestată de serviciul de specialitate pentru anul 2016, propunem aprobarea unui număr de 310 asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2017”, se arată în proiectul votat de consilieri.

Trebuie punctat că în ambele cazuri DAS are obligaţia de a controla periodic modul de folosire a legitimaţiilor care conferă gratuitate pe mijloacele de transport în comun, dar şi activitatea asistenţilor sociali, în cazul cărora trebuie să prezinte şi un raport semestrial Consiliului.

Ambele proiecte de hotărâri au fost aprobate în unanimitate, cu 24 de voturi “pentru” ale consilierilor prezenţi la ultima şedinţă din luna decembrie 2016.
Categorie articol: 

Comentarii