Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Subventii pentru vaci, oi si capre

Crescatorii de bovine, ovine si caprine vor beneficia anul acesta de un sprijin financiar din partea statului roman. Sprijinul se acorda conform schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic si in acord cu Reglementarile comunitare din domeniu. Ajutoarele financiare (al caror cuantum va fi stabilit ulterior, prin ordin al ministrului Agriculturii, in functie de numarul de cereri depuse si de animale pentru care se solicita sprijinul), se vor acorda, in cazul bovinelor, pe exploatatie, iar in cazul ovinelor si caprinelor, pe cap de animal. Subventiile vor fi distribuite in ordinea depunerii cererilor, incepind cu data de 1 august pentru bovine, si cu data de 1 septembrie pentru ovine si caprine.
Termenul limita de depunere a cererilor a fost stabilit la 31 mai. Cererile impreuna cu documentele aferente trebuie depuse la Sucursala Judeteana Braila a Agentiei de Plati si Interventii pentru Agricultura (APIA), cu sediul in Palatul Agriculturii, etajul II. Programul de inregistrare este de luni pina vineri, intre orele 8.00 - 16.00.
Conditiile specifice si criteriile de eligibilitate sint prevazute in Ordinul nr. 295/2007, publicat in Monitorul Oficial nr. 283 din 27 aprilie 2007. Primele se vor acorda o singura data pe an, si numai pentru animalele identificate si inregistrate in sistemul national.

Conditii de eligibilitate

In cazul bovinelor, subventia se acorda pentru exploatatiile cu minim 3 capete, cu virsta de minim 6 luni, cu conditia ca animalele sa fi fost inregistrate in Registrul Agricol la data de 31 ianuarie 2007, iar pina la data depunerii cererii, si exploatatia sa fie inregistrata in Registrul National al Exploatatiilor (RNE). Mai mult, detinatorul exploatatiei nu trebuie sa aiba datorii la bugetul de stat sau local.
"Dosarul de subventie trebuie sa cuprinda: cererea si lista animalelor pentru care se face solicitarea; copie BI/CI/CUI; declaratie pe propria raspundere ca producatorul agricol nu are datorii la bugetul de stat si bugetul local; adeverinta eliberata de consiliul local din care sa rezulte volumul, pozitia, numarul de bovine detinute la 31 ianuarie 2007, inregistrate in Registrul Agricol; formularele de identificare a bovinelor; copie dupa cartea exploatatiei (din care rezulta codul exploatatiei); si un extras de cont din care sa rezulte codul IBAN", a precizat Dana Sofrone, consilier superior APIA Braila, sefa Serviciului Examinare Cereri.
In cazul ovinelor si caprinelor, subventia se acorda pe cap de animal, numai pentru un efectiv de minim 50 capete ovine si/sau 25 capete caprine, inregistrate in Registrul Agricol la data de 31 decembrie 2006 si care au fatat in 2007. "Efectivul pentru care se solicita prima trebuie sa fie mentinut in exploatatie in perioada de control, respectiv 1 iunie - 31 august 2007. Dosarul trebuie sa cuprinda exact aceleasi documente ca si in cazul bovinelor, respectiv, cererea si lista animalelor pentru care se face solicitarea; copie BI/CI/CUI; declaratie pe propria raspundere; adeverinta de la primarie; formularele de identificare a animalelor; cartea exploatatiei si un extras de cont", a mai spus Sofrone.
Dosarele pot fi depuse incepind de astazi.
Categorie articol: 

Comentarii