Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil; Sfântul Cuvios Ştefan Savaitul; Sfânta Muceniţă Golinduhia din Persia; Sfânta Cuvioasă Sara

Sfântul Arhanghel Gavriil este prăznuit de mai multe ori pe an. El este pomenit în ziua de 26 martie (ziua de după Buna Vestire), pe 8 noiembrie (când sărbătorim Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil) şi pe data de 13 iulie, adică astăzi, când se pomenesc toate minunile săvârşite de Sfântul Arhanghel Gavriil. Sărbătoarea statornicită pe data de 13 iulie a fiecărui an datează din secolul al IX-lea.

Sfântul Arhanghel Gavriil este Arhanghelul bunelor vestiri. El a fost ales şi trimis de Dumnezeu la Fecioara Maria din Nazaret ca să-i vestească taina cea mare a Întrupării Domnului Iisus Hristos. Sfântul Arhanghel Gavriil a adus vestea zămislirii Maicii Domnului Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana. I-a vestit, de asemenea, în templu, Preotului Zaharia că soţia sa va naşte la bătrâneţe pe Sfântul Ioan Botezătorul.

Sfântul Arhanghel Gavriil a rostit primul Numele Domnului Iisus şi i-a dat nume Sfântului Ioan Botezătorul. El a vestit păstorilor Naşterea Domnului Hristos şi a fost primul care a cântat “Slavă întru cei de sus Lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Ev. Luca 2, 14).

Sfântul Arhanghel Gavriil este cel care le-a descoperit magilor de la Răsărit taina întrupării Domnului. El l-a întărit în credinţă pe Iosif atunci când voia să o lase pe Fecioara Maria. De asemenea, i-a poruncit acestuia să fugă în Egipt cu Pruncul şi apoi să se întoarcă în cetatea Nazaret.
Categorie articol: 

Comentarii