Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Se caută medic-şef pentru secţia de Reumatologie

• candidaturile pot fi depuse până la 1 septembrie, la sediul Spitalului Judeţean

 

Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Brăila scoate la concurs postul de medic-şef al secţiei Reumatologie. Potrivit anunţului postat pe site-ul SJU, înscrierile se fac până la data de 1 septembrie, la sediul unităţii.

Concursul va avea loc în perioada 19 septembrie - 14 noiembrie şi va cuprinde trei probe: interviul, o probă scrisă şi una practică. La interviu, candidaţii vor susţine un proiect de management. La testul scris, subiectele  vizează reformele din domeniul sănătăţii, iar pentru proba practică candidaţii vor fi evaluaţi pe baza metodologiei stabilite pentru obţinerea titlului de medic specialist.

La concurs se pot prezenta medicii cu o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea postului, practicată în mod curent şi confirmată prin Ordin al MS, precum şi candidaţii care au obţinut atestatul în managementul serviciilor de sănătate sau cei care declară pe proprie răspundere că îl vor obţine după maxim un an de la numirea în funcţie. Persoanele condamnate penal pentru fapte care îl fac incompatibil cu funcţia pentru care se candidează, persoanele sancţionate în ultimii doi ani de unităţile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor, precum şi cei cărora le-a încetat contractul de administrare nu se pot prezenta la concurs.

Dosarul candidaţilor trebuie să conţină următoarele documente: o cerere prin care se menţionează postul pentru care se candidează, o copie xerox a diplomei de studiu, adeverinţă prin care se confirmă gradul profesional, acte doveditoare pentru calcularea punctajului, declaraţie pe propria răspundere a candidatului din care să reiasă că nu a fost condamnat penal, declaraţie pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate cu funcţia pentru care candidează, certificat privind starea de sănătate, adeverinţă din care să rezulte că în ultimii doi ani nu a fost sancţionat de conducerea unităţilor unde şi-a desfăşurat activitatea sau de Colegiul Medicilor, copie xerox a autorizaţiei de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, copie a carnetului de muncă sau adeverinţă care să ateste specialitatea şi vechimea şi proiectul de management, privind evoluţia secţiei. Pentru a putea participa la concurs, candidaţii trebuie să achite o taxă în valoare de 150  lei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS, din cadrul SJU Brăila, la tel:0239.692.222, int 2174 sau de pe site-ul unităţii, secţiunea ştiri.
Categorie articol: 

Comentarii