Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Se caută marinar pentru Nava Borcea

• candidaţii trebuie să aibă studii medii/generale şi o vechime  de minimum 6 luni pe navă cu abur • dosarele de înscriere se depun la sediul IŞJ Brăila

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Brăila scoate la concurs un post de marinar pentru Nava Borcea. Locul este unul pe perioadă nedeterminată, iar pentru a participa la selecţie candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: studii medii/generale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de minimum 6 luni pe navă cu abur.

“Am dorit şi am primit aprobarea să scoatem acest post la concurs pentru Nava Borcea. Pe un vapor trebuie să fie permanent cineva din echipaj, o persoană care să aibă grijă de navă. Noi suntem singurul inspectorat care avem o navă şi ca ea să funcţioneze ne trebuie un număr minim de persoane”, ne-a declarant Cătălin Canciu, inspector şcolar general.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 20 martie 2018, ora 10.00, proba scrisă la sediul instituţiei; 22 martie 2018, ora 10.00, proba practică pe nava Borcea. Data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere se depun la sediul IŞJ Brăila şi vor conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs, copie act de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale; adeverinţă medicală; CV.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, bd. Al. I. Cuza nr. 172, telefon: 0239/614.051.

Nava Borcea, navă cu abur şi zbaturi, a fost construită începând cu 1911 la Şantierul Naval din Turnu Severin, fiind prima navă realizată de inginerii români. Pluteşte din 1914 şi a fost, rând pe rând, iaht al regelui Ferdinand, navă de transmisiuni în război şi navă de pasageri.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii