Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sala de aşteptare de la fostul Spital 3 intră în reabilitare

Spitalul Judeţean, unitate spitalicească din subordinea Consiliului Judeţean, a lansat în SEAP procedura de cerere de ofertă pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de reamenajare arhitecturală pentru intrarea în ambulatoriul de la Corpul B (fostul Spital nr. 3). Contractul este estimat la valoarea de 100.400 lei, fără TVA. Data limită până la care firmele interesate pot depune oferte este astăzi, 29 august. Criteriul de atribuire a lucrărilor este preţul cel mai scăzut, iar documentele ce constituie oferta sunt transmise autorităţii contractante în plic, procedura fiind offline. Firmelor interesate li se cere ca cifra de afaceri medie anuală pe ultimii 3 ani să fie de minim 200.000 lei fără TVA, garanţia de participare va fi de 2.000 lei, iar garanţia de bună execuţie 10% din valoarea contractului. Valoarea estimată pentru execuţia lucrărilor de construire pentru reamenajarea arhitecturală a intrării în ambulatoriu este 64.730,00 lei fără TVA, iar valoarea estimată pentru dotări este 32.170,00 lei fără TVA. Garanţia de bună execuţie a lucrărilor de reamenajare arhitecturală la intrarea în ambulatoriu este de minimum 24 luni de la data procesului verbal de recepţie a acestora. Lucrările se vor executa în maximum 21 zile calendaristice, de la primirea ordinului de începere.
Sala de aşteptare se va amenaja la parterul corpului B al Spitalului Judeţean (fostul Spital 3) şi va ocupa o suprafaţă utilă totală de 50,55 mp. Spaţiul pentru sala de aşteptare va fi realizat din holul propriu-zis al spitalului, la care se va adăuga o parte din spaţiul de la casa scării şi o încăpere care funcţionează ca hol de intrare la un ghişeu şi la un grup sanitar. Sala de aşteptare va avea un aparat automat de eliberare a bonurilor de ordine pe fiecare cabinet medical. Printr-un afişaj electronic şi o comunicare automată tip voce, persoanele sunt atenţionate în funcţie de numărul de ordine eliberat că se pot prezenta la camera, ghişeul sau salonul la care au luat bon de ordine. Conform proiectului, sunt asigurate 27 scaune pentru aşteptare. Sala va fi deservită de o persoană aflată la un pupitru. Ca dotări sunt menţionate un automat de eliberare numere de ordine, 4 ecrane ( plasme) de afişare în 4 direcţii a numărului de ordine cu care solicitantul se poate prezenta la cabinetul, salonul sau ghişeul dorit. Persoana care va deservi şi va supraveghea sala de aşteptare va avea un calculator cu monitor, aparatură de comunicare cu cabinetele şi un copiator.
Categorie articol: 

Comentarii