Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Programul de Sprijin pentru Tomate continuă şi în 2018

• cultivatorii de tomate în spaţii protejate vor beneficia şi în acest an de schema de ajutor de minimis prevăzută pentru acest sector • pentru cei interesaţi, dosarele de accesare a formei de sprijin se depun la Direcţia Agricolă, de unde se pot obţine şi informaţiile detaliate privind paşii de urmat şi condiţiile de eligibilitate • bugetul pe întreg anul în curs este de 183 milioane lei, echivalentul a 40 milioane euro • anul trecut, aproape 40 de fermieri brăileni au accesat acest program guvernamental

 

O nouă strigare în Programul guvernamental Sprijin pentru Tomate care se continuă şi în 2018. Schema de minimis pentru acest an este similară anului 2017 şi se va implementa de către Direcţiile pentru Agricultură Judeţene (DAJ), potenţialii beneficiari fiind: producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător, producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008, precum şi producătorii agricoli persoane juridice.

Valoarea ajutorului de minims este de 3.000 euro/beneficiar/an. După cum se cunoaşte, producătorii agricoli din România sunt susţinuţi, printr-un program guvernamental să cultive tomate în sere, solarii, astfel încât aceştia să asigure, în extrasezon, necesarul de consum intern din producţia autohtonă.

Regulile jocului au rămas aceleaşi ca şi anul trecut. Mai precis, pentru a fi eligibili acordării acestei forme de sprijin financiar pentru cultura tomate, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să deţină o suprafaţă cultivată cu tomate în spaţii protejate de minim 1.000 mp, marcată la loc vizibil cu o placă indicator inscripţionată “Program susţinere tomate” şi să menţioneze numărul cererii depuse pentru obţinerea finanţării; să obţină o producţie de minimum 2 kg de tomate/mp şi să valorifice o cantitate de minimum 2.000 kg dovedită cu documente justificative, de pe suprafaţa de teren menţionată; să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în sere şi solarii; să valorifice producţia în perioadele ianuarie - mai inclusiv, şi noiembrie - 20 decembrie, inclusiv.

Resursele financiare aplicării schemei de ajutor de minimis sunt în valoare de  circa 40 milioane euro, şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2018.

Pentru cei interesaţi, cererile şi documentele justificative pentru acordarea acestui sprijin financiar se depun la direcţiile pentru agricultură judeţene.

În cazul judeţului nostru, în 2017, pentru ajutorul de minimis, pe ambele cicluri de înscriere, au reuşit să intre în program 39 de fermieri care au beneficiat de plăţi în cuantum total de 390.461 lei pentru o producţie totală de aproximativ 85 tone. Aşa cum a explicat directorul DJA Brăila, Traian Cişmaş, 6 dintre fermieri, care aveau şi tarabe în pieţele din municipiu, şi-au valorificat singuri marfa, ceilalţi preferând să valorifice producţia obţinută în regim engross către cumpărători din judeţul nostru şi din judeţele limitrofe. “Programul continuă în următorii 8 ani şi îi aşteptăm pe fermieri să se reînscrie”, a punctat sursa citată.
Categorie articol: 

Comentarii