Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Primăria Măraşu vrea drumuri pietruite în comună

Zilele acestea, Primăria comunei Măraşu a lansat în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) procedura de atribuire a unui contract public destul de important ca valoare, contract ce vizează pietruirea a 5 sate din subordinea unităţii administrativ teritoriale amintite. Concret, este vorba despre pietruirea străzilor rurale în localităţile Măraşu, Ţăcău, Băndoiu, Măgureni şi Plopi, iar suma maximă pe care primăria este dispusă să o achite este de aproape 2,52 milioane lei, echivalentul a peste 589.000 euro. Sursa de finanţare este bugetul comunei respective. Modalitatea de desfăşurare a achiziţiei publice este procedura online, având criteriu de selecţie "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic". De altfel, 80% din punctajul final vine din componenta de preţ a ofertei, în timp ce diferenţa de 20% din oferta tehnică. Potrivit anunţului, data limită de depunere a ofertelor expiră pe 5 august, ora 15.00, pentru ca pe 24 august să se procedeze la evaluarea ofertelor depuse. Participanţilor la procedura de achiziţie li se cere să facă dovada că, în ultimii 3 ani, au realizat o cifră de afaceri medie anuală de minim 500.000 lei. Aşa cum a gândit lucrurile Primăria Măraşu, plata către executantul lucrărilor se va face prin ordin de plată, la finele fiecărei luni.
Categorie articol: 

Comentarii