Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Podul peste Dunăre este în grafic!

• calendarul mega-investiţiei în valoare de 433 milioane euro prevede că până la finele lunii august anul viitor se vor fi terminat exproprierile pe culoarul podului astfel încât constructorul să se poată apuca efectiv de lucru • nici cu pretenţiile ridicate de contractorul general nu-şi face griji CNAIR-ul spunând că proiectarea se poate derula în paralel cu exproprierile şi relocarea reţelelor de utilitate publică de pe traseul podului • răspunsurile companiei au venit la solicitarea expresă de lămuriri din partea deputatului social-democrat Mihai Tudose, ex-premierul în mandatul căruia s-a semnat contractul cu asocierea italo-japoneză Astaldi - IHI Infrastructure Systems

 

Proiectul Podului peste Dunăre de la Brăila, “cea mai complexă lucrare de infrastructură din ultimii 27 de ani” după cum s-au lăudat autorităţile centrale, pare a fi blocat înainte de a începe propriu-zis. Constructorul a trimis deja autorităţii contractante, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), notificări în care atrage atenţia asupra unor probleme în derularea contractului de natură a modifica valoarea finală a acestuia, precum şi a timpilor de implementare, cu referire directă la relocarea utilităţilor publice din culoarul podului, precum şi la exproprierile care ar trebui să facă loc pentru construcţia efectivă.

În acest context, deputatul PSD de Brăila, Mihai Tudose, fostul premier în mandatul căruia, pe ultima sută de metri, s-a semnat contractul de proiectare şi execuţie a podului, a solicitat autorităţii contractante - CNAIR lămuriri pe subiectul Podului peste Dunăre Brăila - Tulcea. Mai precis, a cerut companiei să comunice stadiul derulării proiectului, precum şi premisele desfăşurării în bune condiţii a acestuia.

În răspunsul primit, CNAIR face o prezentare detaliată a paşilor parcurşi până la semnarea contractului de proiectare şi execuţie. În plus a prezentat şi un calendar pentru implementarea primei faze a proiectului, respectiv proiectare şi exproprieri, potrivit căruia până anul viitor, la sfârşitul verii, se vor fi terminat toate procedurile necesare astfel încât să se poată începe construcţia efectivă a podului. Evident, cu condiţia ca să nu apară “tradiţionalele” contestaţii peste contestaţii care să amâne lucrurile. Mai mult, CNAIR dă asigurări că nu sunt, cel puţin la acest moment, întârzieri sau îngrijorări în implementarea mega-proiectului investiţional. 

 

Contractele adiacente şi stadiul implementării lor

“Proiectul reprezintă un exemplu de bună practică privind lansarea, derularea, şi finalizarea procedurii de licitaţie pentru un contract de reactualizare a studiului de fezabilitate (etapă derulată începând cu anul 2015) situaţie ce a permis existenţa unui proiect matur încă de la momentul demarării investiţiilor din POIM. Evidenţiem în acest sens existenţa tuturor documentelor necesare, inclusiv Acord de Mediu şi Declaraţie a Autorităţii Responsabile pentru Gestionarea Apelor simultan cu disponibilitatea unui consultant cu expertiza tehnică în domeniu care să asigure o documentaţie completă şi conformă care să stea la baza viitoarei aplicaţii de finanţare. (...) În prezent se analizează la nivelul JASPERS documentaţia suport aferentă aplicaţiei de finanţare (...)”, se punctează în preambulul din răspunsul transmis de CNAIR la solicitarea ex-premierului Mihai Tudose.

În al doilea rând, compania a trecut în revistă contractele semnate sau pe care le are în vedere pentru implementarea proiectului.

Lista începe, evident, cu proiectarea şi execuţia, contract semnat în 15 ianuarie 2018, în valoare de 1,996 miliarde de lei, fără TVA, echivalentul a circa 433 milioane euro şi pentru care a fost emis deja ordinul de începere a lucrărilor de proiectare. “Tot personalul cheie al Antreprenorului aferent activităţii de proiectare este mobilizat, studiile topo şi hidro, studiile geotehnice şi declaraţia de proiectare sunt finalizate şi panourile de identificare a Contractului sunt instalate”, dă asigurări Compania de drumuri.

Al doilea pe listă este contractul privind “Proiectare şi execuţie Relocări/Protejări conducte edilitare (apă şi canal) şi reţele de irigaţii necesare pentru execuţia Podului suspendat peste Dunăre în zona Brăila” în valoare estimată de 188.000 lei, fără TVA (2 luni proiectare, 8 luni execuţie). Aici a fost depusă în data de 13.02.2018 o singură ofertă care se află în evaluare cu termen limită 13.06.2018, ora 18.00.

Tot în fază de evaluare a ofertelor se află şi procedura “Proiectare şi execuţie relocări/protejări conducte de transport gaze naturale necesare pentru execuţia Podului suspendat peste Dunăre în zona Brăila”, cu o valoare estimată de 1,667 milioane lei, fără TVA (3 luni proiectare, 12 luni execuţie, a fost depusă în data de 08.03.2018 o singură ofertă).

În ce priveşte procedura pe parte de “Proiectare şi execuţie Relocări/protejări reţele electrice şi de telefonie necesare pentru execuţia Podului suspendat peste Dunăre în zona Brăila” cu o valoare estimată de 12,444 milioane lei, fără TVA, (3 luni proiectare, 12 luni execuţie), aceasta a fost anulată pentru că nu s-a depus nicio ofertă, documentaţia urmând a fi republicată în SEAP.

Legat de contractul de servicii “Întocmire documentaţii cadastrale, rapoarte de evaluare şi asigurare servicii juridice de asistenţă şi reprezentare în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectării şi execuţiei obiectivului de investiţii Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila, pe raza localităţilor Brăila şi Vădeni, judeţul Brăila, şi localităţile Smârdan şi Jijila, judeţul Tulcea”, acesta are o valoare estimată de 1,921 milioane lei, fără TVA şi are un nou termen de depunere a ofertelor (11 aprilie) după ce observaţiile aduse de potenţialii ofertanţi la documentaţia licitaţiei au fost acceptate de CNSC care a dispus în consecinţă modificarea acesteia.

Lista contractelor ce urmează a fi lansate în SEAP cuprinde:

- contract servicii “Supervizarea proiectării şi execuţiei podului suspendat peste Dunăre în zona Brăila” cu o valoare estimată de 49,864 milioane lei;

- contract de servicii “Supervizarea lucrărilor de relocare/protejare a reţelelor de utilităţi în vederea eliberării amplasamentului pentru realizarea obiectivului Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila” cu o valoare estimată de 1,334 milioane lei, fără TVA (documentaţia a fost transmisă către direcţia suport în vederea lansării procedurii de achiziţie publică - după cum se arată în adresa de răspuns a CNAIR);

- contract de servicii “verificarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de execuţie aferente lucrărilor pentru obiectivul de investiţii Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila” cu o valoare estimată de 6,921 milioane lei, fără TVA;

- contracte servicii necesare derulării cercetării arheologice cu o valoare estimată de 3,878 milioane lei, fără TVA. “Documentaţia de licitaţie pentru iniţierea procedurii de Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru aceste contracte este în prezent în curs de elaborare”, mai fac precizarea cei de la CNAIR.

 

Calendarul exproprierilor pentru pod

În ce priveşte urmărirea respectării termenelor gândite în implementarea proiectului, Compania de Drumuri susţine că “CNAIR are în vedere realizarea unui management pro-activ asigurând controlul deplin al parcurgerii etapelor necesare în vederea implementării în termen a obiectivului de investiţii”, declaraţie căreia i se ataşează şi un calendar de realizare a procedurilor de expropriere:

- 11 aprilie 2018 termen final de depunere a ofertelor şi deschiderea acestora pentru contractul de servicii aferente exproprierii;

- 13 august 2018 termenul estimat pentru semnarea contractului dacă nu vor exista contestaţii;

- 17 august 2018 data intrării în vigoare a contractului;

- 24 august data de emitere a ordinului de începere a prestării serviciilor;

- 24 octombrie 2018 punerea la dispoziţie de către Prestator a documentaţiei pentru emiterea şi promovarea proiectului de hotărâre a Guvernului de expropriere;

 - 31 octombrie 2018 promovare proiect de HG pe circuitul de avizare.

“Având în vedere că durata circuitului de avizare a unui proiect de act normativ este de 3 - 4 luni, precizăm faptul că există posibilitatea ca acesta să nu fie aprobat în cursul anului 2018. Mai mult, în termen de 30 de zile de la publicarea Hotărârii Guvernului de expropriere, la solicitarea expropriatorului, Ministerul Finanţelor Publice aprobă deschiderea de credit bugetar pentru consemnarea sumelor individuale. Astfel, circuitul proiectului de act normativ va fi reluat la începutul anului 2019 pentru care estimăm următoarele termene:

- 31 ianuarie 2019 repunerea pe circuit a proiectului de HG de expropriere (acest termen este condiţionat şi de apariţia Grilelor Notarilor Publici pentru anul 2019, ţinând cont că trebuie refăcută evaluarea imobilelor);

- 15.04.2019 publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii Guvernului de expropriere;

- 17.05.2019 consemnarea sumelor la CEC;

- 20.05.2019 emiterea notificării intenţiei de expropriere şi comunicarea acesteia către proprietari;

- 02.07.2019 emiterea Deciziei de expropriere;

- sfârşitul lunii august 2019 întabularea coridorului de expropriere”.

Cei de la CNAIR mai fac sublinierea că accesul Antreprenorului în teren pentru realizarea studiilor geotehnice şi topografice necesare elaborării proiectului tehnic este asigurat legislativ prin prevederile Legii 225/2010 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. “În consecinţă procesul de expropriere se derulează simultan cu activitatea de proiectare a obiectivului, nefiind identificate probleme în acest sens”.

Legat de recenta adresă a contractorului general, asocierea Astaldi (Italia) - IHI Infrastructure Systems (Japonia), cu privire la problemele semnalate în derularea contractului, CNAIR a ţinut să puncteze că formularea celor 9 înştiinţări de revendicare, în majoritatea situaţiilor, nu se transpune în costuri suplimentare sau extensii de timp contractuale, fără a da şi exemple concrete în acest sens.

 

În iunie, CNAIR depune aplicaţia pentru finanţare

Reamintim că, în prima parte a lunii octombrie anul trecut, CNAIR a anunţat că adjudecatarul licitaţiei pentru proiectul investiţional “Pod suspendat peste Dunăre Brăila - Tulcea” este asocierea Astaldi SpA (Italia) – IHI Infrastructure Systems Co. Ltd (Japonia) pentru suma de 1,995 miliarde lei, fără TVA, adică echivalentul a circa 433 milioane euro. De aceşti bani, contractul va trebui să proiecteze şi să construiască podul suspendat, care, de altfel, reprezintă principala structură a proiectului, plus două viaducte a câte 110 metri lungime, un drum principal cu o lungime de aproape 19,1 km şi un drum de legătură cu DN22 (Smârdan-Măcin), în lungime de 4,328 km. Durata contractului este de 4 ani, din care un an pentru proiectare şi restul de 3 pentru execuţie.

În ce priveşte finanţarea acestui proiect investiţional, Ministerul Fondurilor Europene a analizat fundamentarea CNAIR privind promovarea proiectului de construcţie a Podului şi a emis, încă de anul trecut, formularul cod F1 pentru acest proiect. Acest formular reprezintă atestarea eligibilităţii proiectului în cadrul POIM 2014 - 2020 fiind astfel creată o premisă certă de angajare a unor cheltuieli din fonduri nerambursabile asigurate prin Bugetul de Stat. Astfel proiectul este finanţabil în cadrul Axei Prioritare 2, Obiectivul Specific 2.1. Creşterea mobilităţii pe reţeaua TEN-T. “La data prezentei proiectul de construcţie a podului peste Dunăre de la Brăila este în faza de elaborare a aplicaţiei de finanţare, urmând ca până în luna iunie 2018 CNAIR să depună această aplicaţie prin sistemul electronic Mysmis 2014 simultan cu procedura de accesare a finanţării, faza de proiectare şi execuţie derulându-se în conformitate cu prevederile contractuale derivate din contractul semnat de CNAIR în data de 15 ianuarie 2018”, se mai arată în răspunsul de la CNAIR către deputatul Mihai Tudose.
Categorie articol: 

Comentarii