Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Omul de afaceri Ştefan Fusea, reales în funcţia de preşedinte al Camerei de Comerţ Brăila

• alegerile pentru un mandat de 4 ani au avut loc în data de 15 octombrie

 

Joi, 15 octombrie, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a membrilor Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Brăila. Potrivit unui comunicat de presă, în conformitate cu ordinea de zi, în prima parte, au fost prezentate materialele referitoare la activitatea desfăşurată de CCIA Brăila, de la ultimele alegeri, aprilie 2016, şi până în prezent, modul în care a fost realizată strategia propusă şi îndeplinite obiectivele stabilite, precum şi rezultatele economico-financiare obţinute în această perioadă. De asemenea, au fost prezentate participanţilor obiectivele şi acţiunile propuse pentru următorii 4 ani, perioada 2020 – 2024.

În cea de a doua parte, s-au desfăşurat lucrările de alegeri, în conformitate cu prevederile Statutului CCIA Brăila, pentru mandat de 4 ani, 2020 – 2024, a membrilor Colegiului de conducere, Preşedintelui, membrilor Comisiei de cenzori şi a Auditorului financiar statutar.

Colegiul de conducere al CCIA Brăila, format din 7 membri are următoarea componenţă: Fusea Ştefan, Titan Edilitara SRL; Boşneag Sorin Eugen, Unita Turism Holding SA Sucursala Traian Brăila; Motoc Marcel, Promotas SA; Rădulescu Ştefan, Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice “Muntenia Nord” SA; Mangiurea Silviu, Compania de Utilităţi Publice „Dunărea” Brăila SA; Bogdan Reliana, Alstar Trade SRL; Necula George Sorin, Agriland Necula SRL.

Au fost aleşi ca membri supleanţi ai Colegiul de conducere, următorii: Zamfir Iulian, Monoprix SRL; Jercan Nicoleta, Crops Distribution SRL; Ioniţă Dan, Yazaki România SRL, Punct de lucru Brăila; Andreev Mircea, APAN SRL.

A fost aleasă Comisia de cenzori: Stroe Gheorghe, Avram Ionel, Sârbu Costică şi membru supleant Iconaru Cornelia Viorica. Auditor financiar statutar a fost numită firma Consult Expert Auditor SRL din Galaţi.

În finalul Adunării Generale a fost supusă la vot alegerea, pentru mandatul 2020-2024, a preşedintelui CCIA Brăila, propus de Colegiul de conducere.

Caliatea de preşedinte a revenit, în urma votului, domnului Ing. Ştefan Fusea.
Categorie articol: 

Comentarii