Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* joi, după ședința ordinară a CJ Brăila, președintele Francisk Chiriac și-a manifestat nemulțumirea în legătură cu faptul că niciun proiect pentru care județul nostru a solicitat finanțare prin PNRR nu a primit undă verde * acesta a vorbit despre suma de 80 milioane euro * Chiriac a acuzat că...
Citeste mai multe...
* popularii br ă ileni s-au întâlnit, ieri, la Regal Ballroom (fostul Club Progresul), în prezen ț a pre ș edintelui de la Centru, Cristian Diaconescu * acesta a venit în Br ă ila pentru a sta de vorb ă cu colegii de partid în leg ă tur ă cu organizarea pentru Alegerile Par ț iale ce vor avea loc...
Citeste mai multe...
* fosta mare atletă l-a învins cu 131 la 85, în turul al doilea, pe Florin Florea Campioană olimpică la săritura în lungime de la Los Angeles din anul 1984 şi vicecampioană mondială de la Helsinki din 1983, brăileanca Anişoara Cuşmir este noul preşedinte al Federaţiei Române de Atletism. La...
Citeste mai multe...
În urm ă cu câteva zile înainte de a fi anun ț at ă marea relaxare de c ă tre pre ș edintele Klaus Iohannis, 74 de organiza ț ii culturale din România au adresat a doua scrisoare deschis ă c ă tre administra ț ia preziden ț ial ă , primului ministru, ministrului Finan ț elor ș i ministrului...
Citeste mai multe...
* prefectul ș i-a cerut scuze înc ă o dat ă , în calitate de pre ș edinte al CJSU Br ă ila, punctând totu ș i c ă în aceast ă entitate sunt 40 de membri, inclusiv reprezentan ț i ai unor partide politice, dar nimeni nu a observat respectiva eroare la timp O hotărâre controversată a Comitetului...
Citeste mai multe...
* Consiliul Jude ț ean a aprobat plata cotiza ț iei c ă tre «Br ă ila Gaz» în 2021 * proiectul a fost aprobat în cadrul celei de-a doua ș edin ț e ordinare a CJ Br ă ila din luna aprilie * de ș i suma nu este mare, consilierii PNL au adus o serie de critici în leg ă tur ă cu participarea CJ Br ă...
Citeste mai multe...
* de ș i PN Ț CD a avut un Congres extraordinar, pe 6 martie, la Pite ș ti, în care a fost reales ca pre ș edinte Aurelian Pavelescu, o parte dintre ț ă r ă ni ș ti ș i-au stabilit o alt ă conducere, într-un Congres programat pe 13 martie , la Bra ș ov * din aceast ă a doua tab ă r ă face parte ș i...
Citeste mai multe...
* pre ș edintele Consiliului Jude ț ean Br ă ila, Francisk Chiriac, a anun ț at, recent, investi ț iile pe care le are în plan la Spitalul Jude ț ean Br ă ila, în 2021 * printre cele mai importante ț inte se num ă r ă reabilitarea Corpului A ș i a Corpului B ale spitalului, pe fonduri europene *...
Citeste mai multe...
* anun ț ul a fost f ă cut de pre ș edintele CJ Br ă ila, Francisk Chiriac, în cadrul celei mai recente ș edin ț e ordinare, în momentul aprob ă rii cotiza ț iei institu ț iei pe acest an c ă tre Asocia ț ia de Dezvoltare Intercomunitar ă ”ECO Dun ă rea” * Chiriac a precizat c ă , în 2022, Jude ț...
Citeste mai multe...
* pre ș edintele CJ Br ă ila, Francisk Chiriac, a vorbit recent despre necesitatea vaccin ă rii a cât mai multor br ă ileni împotriva virusului SARS-CoV-2 * acesta a intervenit la un proiect dezb ă tut pe ordinea de zi a ș edin ț ei ordinare din 28 aprilie, pentru a le transmite o rug ă minte...
Citeste mai multe...

Pagini