Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lămuriri pentru stabilirea vechimii în muncă

• Casa Judeţeană de Pensii Brăila (CJP) a dat publicităţii precizări referitoare la dovada vechimii în muncă şi încadrarea în grupa I şi II • în cazul în care perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I şi II nu sunt înregistrate în carnetul de muncă, dovada se poate face cu adeverinţe eliberate de către angajatori sau deţinătorii legali de arhive, precizează CJP 

 

Potrivit unui comunicat al Casei Judeţene de Pensii Brăila (CJP), dovada vechimii în muncă în grupa I şi/sau a II-a, realizată anterior datei de 1 aprilie 2001, se face cu carnetul de muncă întocmit cu respectarea prevederilor Decretului nr. 92/1976 (aflat încă în vigoare). Dacă vechimea realizată în grupa I şi II nu se regăseşte în carnetul de muncă, nu disperaţi. Există rezolvare. 

“În situaţia în care perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I şi/sau a II-a de muncă nu sunt înregistrate în carnetul de muncă sau înregistrarea acestor perioade este efectuată incorect sau incomplet, dovada se poate face cu adeverinţe eliberate de către angajatori sau deţinătorii legali de arhive. Adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi/sau a II-a de muncă sunt valorificate numai în situaţia în care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001”, precizează surse CJP Brăila.

Prin documente verificabile se înţelege: actul administrativ de nominalizare a persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă sau, în lipsa acestuia, actul privind încadrarea locurilor de muncă/activităţilor/categoriilor profesionale în grupe superioare de muncă; contractul individual de muncă; contractul colectiv de muncă; decizii interne; act administrativ de modificare a locului de muncă sau a sarcinilor de serviciu; extras din statele de plată din care să rezulte secţia/atelierul/locul de muncă, precum şi orice alte acte justificative.

Potrivit comunicatului, angajatorii sau orice alţi deţinători legali de arhive sunt obligaţi să pună la dispoziţia Casei Naţionale de Pensii Publice şi/sau a caselor teritoriale de pensii, după caz, la solicitarea acestora, documente întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001, pe baza cărora s-au eliberat adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi II de muncă, în vederea verificării respectării legislaţiei.

În situaţia în care se constată nerespectarea legislaţiei privind încadrarea în grupe superioare de muncă, sau nu sunt prezentate documente care au stat la baza eliberării adeverinţelor, perioadele respective sunt valorificate ca vechime în condiţii normale de muncă.  

“Adeverinţele întocmite şi eliberate anterior datei de 24 septembrie 2008, data intrării în vigoare a Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii sociale nr. 590/2008, care nu au fost valorificate la stabilirea sau calcularea pensiilor, se utilizează la stabilirea şi modificarea drepturilor de pensie dacă îndeplinesc condiţiile legale de valabilitate (...) Adeverinţele întocmite în conformitate cu Ordinul menţionat, până la data de 31 decembrie 2010, vor putea fi valorificate la stabilirea şi calcularea drepturilor de pensie, dacă îndeplinesc condiţiile de fond şi formă prevăzute de acesta”, se mai precizează în comunicatul CJP Brăila.    

 
Categorie articol: 

Comentarii