Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Incep inscrierile pentru gradele didactice

Timp de o luna de zile cadrele didactice se pot inscrie pentru sustinerea gradelor didactice: definitivat, gradul II sau gradul I.
Inspectorul responsabil cu perfectionarea din Inspectoratul Scolar, prof. Georgela Taranu, a precizat ca la cadrele didactice formarea se realizeaza prin examenele de grad sustinute la centrele de perfectionare acreditate de pe linga universitati. "Aceste examene au loc in vara, iar inscrierile se realizeaza in perioada 1 octombrie - 1 noiembrie. Lista documentelor necesare este afisata la avizier. Daca un cadru didactic sustine doctoratul, acesta este echivalat cu gradul didactic I, insa persoana respectiva trebuie sa fi urmat neaparat modului psihopedagogic, altfel nu poate preda. Anul trecut o singura persoana si-a echivalat studiile de doctorat, insa pe viitor vor fi mai multe asemenea persoane. Multi dintre cei care s-au inscris la doctorat insa au deja gradul didactic I, ceea ce inseamna ca doctoratul il dau doar pentru recunoasterea profesionala", a explicat inspectorul Georgela Taranu.
Inscrierile pentru aceste examene de grad se realizeaza cu doi ani inainte de sustinerea probelor pentru ca profesorului trebuie sa i se faca trei inspectii. Una se realizeaza chiar inainte de depunerea dosarului, apoi, in cursul aceluiasi an scolar i se realizeaza o inspectie curenta. In anul scolar urmator profesorul mai este inspectat inca o data. Aceasta inspectie, pentru cei care isi dau gradul I este si cea in care sustin lucrarea in fata unei comisii formata din universitari. Profesorii inscrisi pentru gradul I trebuie ca pina pe 30 ianuarie sa ia legatura cu profesorul coordonator pentru a stabili titlul lucrarii de grad. "Inscrierea pentru gradele didactice se face in perioada amintita la conducerea unitatii de invatamint, cu respectarea conditiilor legale. Pina la 15 noiembrie directorii inainteaza apoi la Inspectoratul Scolar dosarele cu actele necesare, pe baza de borderou, semnat de director si secretara scolii", a mai precizat inspectorul Georgela Taranu.

O data la cinci ani, profesorii trebuie sa se perfectioneze, chiar daca au gradul I

Documentele necesare pentru sustinerea gradelor didactice, afisate si la avizierul Inspectoratului Scolar sint: copii dupa diploma de studii, foaia matricola, certificatul de nastere, certificatul de casatorie, toate legalizate la notariat, cerere de inscriere tipizata, fisa de inscriere tipizata, memoriu de activitate profesionala si social-obsteasca, fisa de evaluare anuala. Pe linga aceste documente care trebuie sa existe la dosar indiferent pentru ce grad didactic se face inscrierea, candidatul trebuie sa mai depuna citeva documente specifice fiecarui grad. Astfel, pentru definitivat, la dosar trebuie sa existe o copie a certificatului de absolvire a modulului psihopedagogic sau a certificatului de absovire a Departamentului Psihopedagogic insotit de foaia matricola anexa, legalizata la notariat si o apreciere asupra activitatii din partea conducerii scolii. Pentru gradul didactic II, la dosar mai sint necesare urmatoarele documente: copie de pe certificatul de obtinere a definitivarii in invatamint legalizata la notariat, recomandarea consiliului de administratie pentru inscrierea la examen, dovada privind calificativul anual si la inspectiile curente, obtinut in ultimii 3 ani si procesul verbal al inspectiei curente. Pentru gradul didactic I mai sint necesare documentele: copie de pe certificatul de obtinere a gradului didactic II legalizata la notariat, recomandarea consiliului de administratie pentru inscrierea la examen, dovada privind calificativul anual si la inspectiile curente, obtinut in ultimii 3 ani, si procesul verbal al inspectiei curente.
Fiecare cadru didactic trebuie sa precizeze in cererea de inscriere locatia exacta a departamentului facultatii unde vrea sa sustina examenul, departament care trebuie sa fie acreditat pentru specializarea dorita. Obtinerea gradelor didactice inseamna un spor la salariu, insa o marire semnificativa a salariului se produce abia dupa ce s-a promovat gradul I.
Profesorii au obligatia, chiar si dupa ce promoveaza toate gradele, sa urmeze cursuri de perfectionare, cu care sa cumuleze 90 de credite in cinci ani. Aceste cursuri, pentru a fi valabile, trebuie realizate de formatori acreditati de Ministerul Educatiei sau de Centrul National de Formare a Persoanelor din Invatamintul Preuniversitar.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii